Den Charity 2010

Oslavy Dne Charity byly velkolepé

Již třetím rokem probíhají po celé České republice oslavy Dne Charity. Tyto oslavy probíhají v týdnu kolem 27. září, kdy církev slaví památku sv. Vincence z Paul. Charity v tento den organizují různé společenské aktivity, prostřednictvím kterých informují veřejnost o své činnosti, např.: dny otevřených dveří v svých zařízení, koncerty apod. Akce jsou libovolné, prezentace Charity by však měla být důstojná. Den Charity není spojen s žádnou finanční sbírkou a měli by se ho účastnit všichni pracovníci Charity.

Den Charity není pouze prezentace jednotlivých zařízení Charity, ale prezentace celé Charity právě prostřednictvím charitních zařízení, proto je potřeba pořádat dostatek akcí, které upoutají co největší množství lidí.

Ani Charity v litoměřické diecézi nezahálely a organizovaly nerůznější akce od výstav či soutěží až po tiskové konference. O konkrétních akcích jednotlivých Charit se můžete dočíst v příspěvcích dále.

Jak probíhal Den Charity v jednotlivých charitách?Den charity 2008