Archiv aktualit roku 2008

Proměňovat lidská srdce (18.12.2008)

LITOMĚŘICE – Diecézní charita Litoměřice pomáhá v životě Litoměřické diecéze od konce roku 1991, kdy byla zřízena diecézním biskupem Mons. ThDr. Josefem Kouklem. „Od tohoto okamžiku… (Více…)

Adventní koncert na České televizi (11.12.2008)

JIŘETÍN POD JEDLOVOU/LITOMĚŘICE/PRAHA – Poslední Adventní koncert vysílá Česká televize v přímém přenosu z chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně a je věnován Diecézní charitě… (Více…)

Program vstupního vzdělávání zaměstnanců Diecézní charity Litoměřice (11.12.2008)

LITOMĚŘICE – Diecézní charita Litoměřice v rámci vstupního vzdělávání, vytvořila vzdělávací program pro nové zaměstnance Oblastních a Farních charit – Diecézní charity Litoměřice… (Více…)

Litoměřická diecéze má nového biskupa (22.11.2008)

Jan BAXANT, 20. BISKUP LITOMĚŘICKÝ se narodil 8.10.1948 v Karlových Varech. Pochází ze šesti sourozenců, bratr Pavel je rovněž kněz, sestra Marie vede Bohu zasvěcený život. Po maturitě na… (Více…)

Diecézní charita Litoměřice předala výtěžek Tříkrálové sbírky partnerům v Mongolsku (09.10.2008)

LITOMĚŘICE – Během slavnosti Tří králů proběhla na území Litoměřické diecéze Tříkrálová sbírka organizovaná Diecézní charitou Litoměřice, během které skupiny dětských koledníků oslovovali… (Více…)

Tříkrálová sbírka pomáhá potřebným (08.10.2008)

ČESKÁ LÍPA – Tříkrálová sbírka oslovuje lidi s dobrým srdcem. Zda občané přispějí nebo nepřispějí do pokladniček koledníků, je pouze na jejich svobodném rozhodnutí. Svým příspěvkem do… (Více…)

Koncert v Bohušovicích nad Ohří se vydařil (07.10.2008)

BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ, LITOMĚŘICE – V neděli 5. října 2008 se v kostele sv. Prokopa a Mikuláše v Bohušovicích nad Ohří uskutečnil slavnostní koncert v rámci Dne Charity… (Více…)

Pozvánka ma koncert gospelové skupiny Geshem (05.10.2008)

Koncert se koná 5. října 2008 od 17 hodin v kostele sv. Prokopa a Mikuláše Bohušovicích nad Ohří (Více…)

Den Charity (27.9.-5.10.2008) (27.09.2008)

02.10.2008 zasedání ředitelů Farních a Oblastních charit a asistentů Tříkrálové sbírky 03.10.2008 ve 14,30 hod Diecézní charita Litoměřice, Dómské náměstí 10, Litoměřice: přednáška… (Více…)

Nad ostrovem Haiti se v krátké době přehnal další hurikán (08.09.2008)

Ostrovní stát Haiti v Karibském moři byl během pouhých tří týdnů zasažen třemi ničivými hurikány. Po nedávném letním hurikánu Fay následoval v krátkém sledu hurikán Gustav (úterý 26. srpna), tropická bouře Hanna (začátek září) a dílo zkázy dokonal v neděli 7. září hurikán Ike. (Více…)

Dobrovolníci Diecézní charity pomáhali v romské osadě (27.08.2008)

LITOMĚŘICE, SLOVENSKO – V druhé polovině měsíce července se na třítýdenní pobyt do romské osady Kojatice na Slovensku vypravila tříčlenná skupina dobrovolníků z Diecézní charity… (Více…)

Rychlá pomoc na Slovensko (25.07.2008)

LITOMĚŘICE – Povodně vyvolané přívalovými dešti, které se v uplynulých dnech přehnaly přes Slovensko, způsobily rozsáhlé škody i na území Košické Arcidiecéze. Své domovy museli… (Více…)

Nový projekt Diecézní charity Litoměřice – Poradenství pro osoby v zadluženosti (18.03.2008)

LITOMĚŘICE – V polovině loňského roku činila zadluženost domácností v České republice 502,23 mld. Kč. Zadluženost domácností tak meziročně vzrostla o 32 %. Její absolutní výše… (Více…)

Charita pro oběti vichřice Emma (04.03.2008)

Od soboty 1. března 2008 pustošila území České republiky vichřice Emma. Charita ČR vyhlásila finanční sbírku na pomoc obětem této přírodní katastrofy. „Z výtěžku sbírky chceme pomoci těm, komu… (Více…)