Prezidentem Diecézní charity Litoměřice byl jmenován P. ICLic. Józef Szeliga

Litoměřice – Generální vikář Litoměřické diecéze Mons. Karel Havelka jmenoval s platností od 1. listopadu 2007 novým prezidentem Diecézní charity Litoměřice P. ICLic. Józefa Szeligu. Pater Szeliga doposud zastával funkci viceprezidenta Diecézní charity Litoměřice. Dosavadní prezident Mons. Milan Bezděk požádal o uvolnění z funkce ze zdravotních důvodů.

„Mons. Milan Bezděk provázel litoměřickou diecézní charitu po celou dobu její polistopadové existence," uvedla ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková. "Za jeho cenné rady, duchovní podporu a vždy nezištnou pomoc patří Mons. Bezděkovi náš velký dík. Věřím, že i nadále bude s námi ve svých modlitbách.“

Nově jmenovaný prezident P. Józef Szeliga je s činností i problematikou celé Diecézní charity Litoměřice velmi dobře obeznámen. „Věřím, že pro svou zkušenost a předchozí činnost bude pro další rozvoj Diecézní charity velkou posilou“ – dodala ředitelka Diecézní charity Litoměřice.

Hlavním úkolem a posláním prezidenta Diecézní charity Litoměřice je pečovat o duchovní potřeby organizace a jejich zaměstnanců. Ve spolupráci s místními duchovními jednotlivých farností Litoměřické diecéze zajišťuje, aby ve Farních a Oblastních charitách byla zaměstnancům, klientům i dobrovolníkům dostupná kvalitní duchovní služba a potřebná podpora, což patří k důležitému poslání Diecézní charity Litoměřice.

Mgr. Milan Čigáš, Diecézní charita Litoměřice