Dobrovolníci Diecézní charity pomáhali v romské osadě

Kojatice 2008LITOMĚŘICE, SLOVENSKO – V druhé polovině měsíce července se na třítýdenní pobyt do romské osady Kojatice na Slovensku vypravila tříčlenná skupina dobrovolníků z Diecézní charity Litoměřice, která se v průběhu celého pobytu obměňovala. Na Slovensku se k českým dobrovolníkům připojili i dobrovolníci z řad slovenských středoškoláků, kteří žijí přímo v prešovském okrese.

Během pobytu se dobrovolníci Diecézní charity Litoměřice zaměřili na děti staršího školního věku a zapojovali je do zábavných aktivit. Jako hlavní okruh byla tentokrát zvolena zdravověda, ve které děti nabývaly nové poznatky a zábavnou formou si mohly vyzkoušet i praktické nácviky ošetřování zranění různého typu.

Velký zájem měly děti o malý kurz šití, kde se učily trpělivosti a zručnosti. Výsledkem jejich velkého snažení byla ručně ušitá a ozdobená kabelka.

Pokud dovolilo počasí, využili dobrovolníci a děti nedaleké hřiště k různým pohybovým aktivitám. Jelikož rodiny, v romské osadě Kojatice, jsou velmi chudé a děti se mimo osadu dostanou jen zřídka, podnikli dobrovolníci s dětmi výlet do Prešova, kde si děti užily příjemné odpoledne s kopcem zmrzliny. Potěšila je také procházka kolem fontán a pohádka, na kterou společně zašli do prešovského kina.

Pobyt dobrovolníků v Kojaticích se neobešel bez deštivých dnů. Velké deště způsobily v prešovském okrese lokální záplavy a tamním lidem nemalé škody. Diecézní charita Litoměřice ve spolupráci s dobrovolníky a Charitou v Košicích dovezla na Slovensko vysoušeče, které pomohly při likvidaci škod po povodních.

Zdroj: Diecézní charita Litoměřice