Kde Tříkrálová sbírka 2010 pomáhá

Společnými silami se prostřednictvím více než devadesáti koledníků podařilo vykoledovat celkem 111 975 Kč.

Tato částka byla vybrána v Tříkrálové sbírce organizované Diecézní charitou Litoměřice v obcích v okolí Litoměřic. Na této částce se nemalou měrou podíleli také koledníci z farností Kadaň (20 000,- Kč) a Maštov (4 000,- Kč).

Jelikož se z celkové vykoledované částky vrací do diecéze 65%, Diecézní charita Litoměřice rozdělovala částku 72.783,-Kč a to následujícím způsobem:

Na pomoc lidem v nouzi bylo určeno 13.000 Kč. O vhodném a účelném využití financí rozhodnou sociální pracovníci Diecézní charity Litoměřice.

16.500 Kč putuje partnerské organizaci Selesiáni Dona Bosca v Mongolsku, která v Ulánbátaru pomáhá zdejším dětem ulice.

Nemalá částka 15.000 Kč pomůže žákovi ze ZŠ Libochovice, kterému tímto přispějeme na invalidní vozík.

Poslední a nejvyšší podíl posílá Diecézní charita Litoměřice na humanitární pomoc pro postižené na Haiti a to částku 28.283,-Kč.