Ukončení řízení mise v Mongolsku

Autor: Roman Striženec

Pracovník Diecézní charity Litoměřice ukončil řízení mise v Mongolsku.

mng_mapaJako zástupce partnerské organizace byl pověřen pracovník Diecézní charity Litoměřice Roman Striženec přechodným řízením mise Charity Česká republika v Ulánbátaru během prosince 2009 a ledna 2010. Diecézní charita Litoměřice se již čtvrtým rokem podílí jako spoluřešitel na projektech zahraniční rozvojové spolupráce v Mongolsku. V současné době jsou v této zemi realizovány tři projekty zahraniční rozvojové spolupráce, jejichž zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Všechny tyto projekty směřují k podpoře budování systému sociální práce v Mongolské republice a tím ke snižování míry chudoby především u zranitelných skupin obyvatelstva.

Charita Česká republika zřídila prakticky na počátku svého působení stálou kancelář v hlavním městě, která dnes zaměstnává sedm stálých místních kolegů a několik externích spolupracovníků. Hlavním úkolem působení pana Strižence bylo zajistit standardní chod mise a řídit proces předání projektových výstupů partnerským organizacím. Zároveň během jeho přítomnosti proběhly procesy posouzení potřeb především v oblastech učňovského vzdělávání, potravinové bezpečnosti a oblasti migrace, jejichž výstupy budou sloužit jako zdroje dat při zpracování nových projektů pro další projektový cyklus.

Strategickým záměrem Diecézní charity Litoměřice zůstává i nadále další rozvoj aktivit směřujících do této prioritní země a přímá podpora partnerského subjektu, kterým je kongregace Dona Bosca v Ulánbátáru. V závislosti na podobě zadání nových projektů chceme usilovat o intenzivnější využívání odborných kapacit Diecézní charity Litoměřice při realizaci projektů v Mongolsku, především v oblasti migrace a domácí ošetřovatelské a pečovatelské služby. Ve střednědobém horizontu je záměrem Diecézní charity Litoměřice být samostatným realizátorem některého z projektů zahraniční rozvojové spolupráce.