Dnes začíná formační akce Postní almužna

Postní almužna 2010

Tisková zpráva Charity ČR ze středy 17. února 2010

(ČR) Postní dobu pro věřící obohatí možnost návratu k starobylé postní tradici – almužně. Tato dobrovolná duchovní formace věřících se uskuteční z pověření České biskupské konference. Lidé tak mohou peníze za požitky, které si během postu odřekli, věnovat na pomoc bližním v nouzi a církev je prostřednictvím Charity použije na pomoc potřebným. Pastorační akce bude zahájena dnes, tj. na Popeleční středu (17. 2.), nebo zejména pak o 1. neděli postní (21. 2.), a potrvá až dokonce postního období.

Jde o již o druhý ročník této akce, která se v loňském roce uskutečnila pouze v brněnské a olomoucké diecézi (na území obou diecézí přinesla almužna více než 3,4 milionu korun). Podstatou je, že člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. „Například dítě, když se vzdá čokolády, bonbónu nebo žvýkačky, dá do pokladničky tři koruny, dospělý za cigaretu ušetří pět korun. Tyto finance jsou pak použity na charitativní potřeby,“ vysvětluje ředitel Charity ČR Oldřich Haičman.

„Tato cesta duchovního prožitku je zvláště vhodným nástrojem pro rodiny při prožívání postní doby s dětmi. Je mnoho cest, jak se uskromnit ve svých potřebách a prospět tím nejenom druhým, ale také sami sobě. Je v tom skrytý hluboký sociální rozměr křesťanské víry,“ říká olomoucký arcibiskup a předseda České biskupské konference Jan Graubner.

Biskupové Čech, Moravy a Slezska tento projekt podpořili na svém letošním lednovém plenárním zasedání (proběhlo ve dnech 19.-20. 1. 2010).

Letos se projekt uskuteční v době od 17. 2. do 4. 4., ke konci postní doby věřící donesou svoji almužnu v papírových schránkách zpět do kostela, kde ji odevzdají. Sběr schránek se uskuteční až 11. 4., tedy o 2. neděli velikonoční.

Finanční prostředky použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Na spodní stranu papírové schránky mohou věřící napsat jak anebo ve prospěch koho by se mohla darovaná almužna použít. Proto ústředním posláním postní almužny je spojit úsilí farností a místní Charity pro konání milosrdné lásky k bližním v nouzi.

Pro celé území ČR bylo letos vytištěno celkem 98 000 papírových pokladniček a rozesláno do všech diecézí. Sběr postních schránek od věřících se bude konat dle pokynů duchovního správce.

Obdobné akce duchovní formace a doprovodného prožívání duchovní obnovy prostřednictvím staré postní praxe se pořádají již mnoho let v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, dokonce i v Polsku a na Ukrajině.

Více na: www.charita.cz
tisk.cirkev.cz

Jan Oulík, tiskové oddělení Charity ČR
tel. 603 895 984