Postní almužna v Mladé Boleslavi

Postní almužna 2010Tak jak bylo domluveno a jak píše otec biskup Jan v Acta Curiae v úvodním slově, Postní almužna se v naší mladoboleslavské farnosti (farním obvodě) koná jako pilotní projekt litoměřické diecéze. Celá diecéze se z důvodu nedostatku času připojí k této aktivitě až příští rok.

Pro boleslavskou farnost bylo objednáno 500ks postniček. Na popeleční středu a pak ještě na první neděli postní jsme oznámili lidem informace o tomto projektu a vybídli jsme je k jejich zapojení. Zdůrazňovali jsme, že se nejedná o nějakou novou sbírku navíc, ale že jde o postní snažení, jehož finanční hodnotu dáváme do tzv. postničky. Postničky byly vystaveny a připraveny k rozebrání u vchodu do kostela. Společenství středoškolské mládeže vytvořilo tématickou nástěnku, kde je možné, stejně jako na farním webu, nalézt další konkrétní podrobné informace.

Mile nás překvapil zájem farníků. Z prvních ohlasů víme, že lidé si velice rádi postničku (nebo dokonce více postniček) odnesli domů. O této aktivitě se dozvěděli i starší a nemocní, kteří bohužel v zimě nemohou přijít na mši sv. I oni nás žádali, abychom jim postničky zajistili a dovezli domů. Někteří postničku nedokázali složit a tak jsme např. do domova důchodců vezli postničky již složené. V některých vícečlenných rodinách chtělo dokonce každé dítě svoji vlastní. O velkém zájmu svědčí i to, že se rozdalo již 350 kusů postniček.

Lidé – a zvláště děti – si povšimli jejich nezvyklého tvaru a lákavých pestrých barev. I tato skutečnost jistě mnohé vybízí k tomu, že postnička najde své místo v domácnosti. Doufáme, že se většina postniček vrátí s konkrétní podobou svatopostního úsilí a snažení.

Autor: R.D.ICLic Józef Szeliga (prezident Diecézní charity Litoměřice)