Tříkrálová sbírka v OCH Sobotka

Tříkrálová sbírka 2010Každým rokem se mnoho lidí připravuje na vánoční svátky a někteří vědí, že do tohoto období krásně zapadá svátek Tří králů. Je to velmi krásná připomínka toho, jak obdarovat druhé a sám být přitom také obdarován.

Měsíc předem se Oblastní charita v Sobotce připravovala na tuto každoroční událost. S vědomím, že je to potřebná a užitečná věc, vymýšlela staronovou strategii jak znovu a lépe naplánovat lidičky, rozdělit složitý a rozlehlý terén Českého Ráje, který má mnoho vesniček, zapadlých obcí a různorodé obyvatelstvo. Zašlo se pro spolupráci i do místní základní školy a mateřské školy v Sobotce. Naproti ochotě dospělých nenašli jsme dostatečnou podporu školy, ale hlavně dětí a mládeže se této akce zúčastnit. Skupinky dětí sice byly, ale bylo by jich třeba víc!

Po pracovní schůzce dospělých ve farnosti, jsme se všichni povzbuzovali na tuto cestu lásky, oběti a obdarování! Po nejkrásnějších vánočních svátcích se každý těšil na klidné a pohodové dny. Všichni v Tříkrálovém týmu věděli, že je třeba tento čas využít a vyrazit do ulic, domácností a úřadů. Našim počínajícím dnem byl 2. Leden 2010. Tehdy jsme nastoupili 10 té Tříkrálové putování…

Třicítka skupin se zhostila svého úkolu výtečně ! Cestou a zkušenostmi domýšleli jak Tříkrálovou sbírku vylepšit, jak získat podporu lidiček a to se podařilo. První nápad se zrodil u jedné z našich zaměstnankyň – oslovit obec Baráčníků, která má své aktivity v Židněvsi i v Březně, aby nám s letošní Tříkrálovou sbírkou pomohly. Druhá zaměstnankyně DPS – Libošovice, která v jedné z obcí bydlí (15 km od Sobotky- směr Mladá Boleslav) to vše dotáhla do konce !
Nadšení těchto lidí nenechalo na sebe dlouho čekat. Někteří si již dříve svým vystoupením při 15. Výročí v Domově pokojného stáří vytvořili k nám určitý vztah a tak společně na svém zasedání naplánovali Tříkrálovou sbírku. Půjčili si, či vyrobily královské úbory (kostýmy) a obecní úřady tomu udělali patřičnou rozhlasovou propagaci. Březenští obyvatelé to nemohli nezaregistrovat. Denně hlásili, že bude probíhat Tříkrálová sbírka. Výtěžek byl napoprvé obdivuhodný a velmi mile překvapil.

Letos se ve sbírce účastnilo daleko víc zaměstnanců. Přítomnost dětí na jakékoliv obchůzce venku (soukromé domy, chaloupky) v obchodech a hlavně v našem Domově pokojného stáří, udělala mnoho radostí a rozveselila a zahřála kdekteré srdce svým zpěvem i svou přívětivostí.

Největším vkladem je i nadále obětavost dobrovolníků, kteří ve svém vysokém věku nehleděli na své obtíže a pomohli nám zajistit svým osobním šarmem a důvěryhodností společný výtěžek.

Zážitky z tohoto putování jsou různorodé a všechny mohli potvrdit, že lidé v našem regionu jsou vesměs dobře vnitřně nastaveni pomáhat těm nejpotřebnějším. Prostě chtějí a umějí pomáhat !

10. ročník Tříkrálové sbírky a její výtěžek – dík její dlouholeté existenci a její mediální propagaci je největším výtěžkem za celých deset let.

Chci svým závěrečným slovem všem upřímně poděkovat za namáhavou přípravu Tříkrálové sbírky, náročnou práci v terénu a velmi hezký přístup všech, kteří sami sobě odřekli chvíle odpočinku a pracovali pro dobro všech, kteří od nás pomoc očekávají a potřebují.

Osobně Vám přeji mnoho úspěchů v Novém roce, Boží ochranu jednotlivcům i celým rodinám a hlavně zdraví do budoucího roku pro plnění všech životních úkolů.

Autor: Libuše Kollová – ředitelka OCH Sobotka