Kde Tříkrálová sbírka pomohla

Libochovice darVýtěžek Tříkrálové sbírky podpořil žáka na invalidním vozíku ze ZŠ J.E.Purkyně v Libochovicích.

Stejně jako předchozích osm let, tak i letos organizovala Diecézní charita Litoměřice Tříkrálovou sbírku a umožnila tak lidem přispět na pomoc těm, kteří pomoc skutečně potřebují.

Této možnosti využila také ZŠ J.E.Purkyně v Libochovicích a rozhodla se prostřednictvím Tříkrálové sbírky v roce 2010 podpořit svého žáka na invalidním vozíku.

Jelikož má každá farnost či Charita možnost určit si vlastní záměr, na který by chtěla vykoledovanou částku použít, zařadila na žádost ředitele školy pana Mgr.Josefa Kroba také Diecézní charita Litoměřice mezi své záměry podporu již zmiňovaného invalidního žáka právě ze ZŠ J.E.Purkyně v Libochovicích.

Sami žáci i pedagogové ZŠ J.E.Purkyně se aktivně zúčastnili letošní Tříkrálové sbírky. Ať už v přestrojení za Tři krále nebo jako vedoucí skupinek obětavě procházeli ulicemi Libochovic a koledovali do pečlivě zapečetěných pokladniček označených logem Charity ČR.

Libochovice darVýtěžek Tříkrálové sbírky určený právě na tento záměr, který činí 16.000 Kč, převzala maminka zmiňovaného žáka od zástupců Diecézní charity Litoměřice dne 9.4.2010 přímo v ředitelně školy J.E.Purkyně v Libochovicích.

Touto snahou děti pomohli k zakoupení speciálního kola svému invalidnímu spolužákovi, který si tak bude moci užívat stejných radovánek, jako jeho vrstevníci.

Autor: Edith Kroupová, Diecézní charita Litoměřice
731 53 41 00, administrativa@dchltm.cz