Charita ČR a povodně: na kontě je více než 2,4 mil. Kč

Povodně 2010

Charita pokračuje v pomoci lidem po povodních

Pomoc při povodních 2010Na severní Moravě a ve Slezsku pokračují Charity v pomoci lidem, zasaženým nynějšími povodněmi. Stav charitního sbírkového konta spolu se zaslanými DMS dnes (21. 5.) dosáhl částky 2 418 599 Kč.

Diecézní charita ostravsko-opavská pokračuje v dovozu materiální pomoci do Bohumína. Diecézní charita Litoměřice také přivezla 80 vysoušečů. Od pondělí bude v provozu krizová linka na čísle 599 525 955, na kterou se mohou o radu obrátit i občané postižení povodní.

Arcidiecézní charita Olomouc koordinuje povodňovou pomoc Charity na území Olomouckého kraje, dle okamžitých potřeb bude pomáhat patrně v Troubkách, Hranicích, Černotíně, Miloticích nad Bečvou, Ústí, Lipníku nad Bečvou, Císařově, Kozlovicích, Kojetíně, Lobodicích a Popůvkách.

Na pomoci se však podílejí i Charity z jiných částí republiky, například Diecézní charita České Budějovice.

Na pomoc obětem letošních povodní je možné přispět na charitní sbírkové konto:
5015003434/5500 u Raiffeisenbank, variabilní symbol: 333 (účet Diecézní charity ostravsko-opavská) nebo odesláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS POVODNE2010 na číslo 87777.

Další informace naleznete v přiložené tiskové zprávě, podrobnější informace na stránkách www.charita.cz.

Jan Oulík

Charita Česká republika
tiskové oddělení
Vladislavova 12
110 00 Praha 1

telefon/fax: 296 243 341
mobilní telefon: 603 895 984