Den Charity (27.9.-5.10.2008)

02.10.2008 zasedání ředitelů Farních a Oblastních charit a asistentů Tříkrálové
sbírky
03.10.2008 ve 14,30 hod Diecézní charita Litoměřice, Dómské náměstí 10,
Litoměřice: přednáška o zahraničních rozvojových projektech Diecézní
charity Litoměřice (Mongolsko) a vystoupení dětí z Farní charity
Lovosice
04.10.2008 od 10,00 hod do 12,30 hod prezentace projektů Diecézní charity
Litoměřice v kostele Vzkříšení Páně v Terezíně v rámci Josefínských
slavností Města Terezín (www.terezin.cz)
05.10.2008 v 17,00 hod koncert gospelové skupiny Geshem v kostele sv. Prokopa
a Mikuláše v Bohušovicích nad Ohří s předáním koledy z Tříkrálové
sbírky Pečovatelské službě města Bohušovice nad Ohří a 
Pečovatelské službě města Terezín

Kompletní program Dne Charity litoměřické diecéze ke stažení zde