Přeshraniční spolupráce Oblastní charity Most pokračuje i v létě

Pracovník charity na HaitiZačátkem léta zorganizovala Oblastní charita Most pro své německé partnery z Charitního svazu Drážďany odbornou exkurzi do Hospice v Mostě. Zařízení nám představila jeho jednatelka Mgr. Blanka Števicová a její tým. Německá delegace byla mimo pracovníků drážďanské Charity dále složena z členů církevního Řádu johanitů, který vznikl již v roce 1137 z původního Řádu hospitalitů a je součástí mezinárodní aliance, činné výlučně v oblasti záchranných služeb a péče a pomoci potřebným lidem. Hosté se podrobně zajímali o zaměření hospicových služeb v naší zemi i regionu a pochvalně se vyjádřili na adresu úrovně navštíveného zařízení, které je stacionární a jehož služby využívají klienti nejen z celého Česka, ale i ze zahraničí.

Dne 2. července se zástupci mostecké Charity setkali s rodáky někdejšího okresu Bilin, žijícími v západní Evropě. Stalo se tak při slavnostní vernisáži výstavy „Bílina zmizelá a nalezená“ jejíž diskusní částí se nesl i zájem o působení Charity v Česku a v našem regionu. Sídlo Spolku domovského okresu Bilin, což je název organizace v níž jsou tito rodáci sdruženi, má sídlo v bavorském Gerolzhofen a v rámci sjednocující se Evropy existují s mosteckou Charitou již několikaleté přátelské kontakty, vztahující se zejména k podpoře Charitní činnosti v Oseku.

V polovině července byla Oblastní charita Most zastoupena na „Dni otevřených dveří“ u svých partnerů Německého červeného kříže Bautzen. Poznatky získané v domově pro postiženou mládež ve městě Bischofswerda chceme uplatnit v nově zaváděné službě v Mostě. S ředitelem Okresního svazu Winfredem Gärtnerem bylo mj. hovořeno o možném projektu, jehož cílem by bylo vzdělávání a výměna dobrovolníků, činných v sociálních službách obou partnerských organizací.

V měsíci srpnu je plánováno setkání s rodáky někdejšího okresu Brüx, kteří žijí v západní Evropě a jejichž centrem je univerzitní město Erlangen v Bavorsku. Toto dlouholeté partnerství, do něhož jsou začleněny i kontakty k církevnímu společenství Ackermanngemeinde, jsou naším dalším přínosem k překonávání nežádoucích bariér minulosti a k úspěšnému soužití a spolupráci ve společné Evropě.

V polovině srpna se dále uskuteční setkání s Lidovou solidaritou Sasko. Ve městě Flöha bude vyhodnocen dvouletý projekt v jehož rámci se zúčastnili zástupci všech Charitních zařízení z Mostu, Litvínova, Oseka i Duchcova zajímavých seminárních, profesních i kulturně-poznávacích setkání. Oba partneři se již dohodli na pokračování této spolupráce.

Na měsíc září je v jeho polovině plánována jedna z největších mezinárodních Charitních akcí v Duchcově, kde proběhne v rámci pěti let působení Oblastní charity Most v tomto městě „Den otevřených dveří azylového domu" a prezentace putovní výstavy přeshraničního projektu s drážďanskou Charitou "Společně vážit nové cesty“ v tamním kulturním domě, vše i za přítomnosti zahraničních delegací. V programu je také propagace města Duchcova včetně návštěvy zámku.

Charitní svaz Drážďany a Oblastní charita Most vyvíjejí své společné aktivity za finanční podpory EU v rámci přeshraničního programu Cíl 3/Ziel 3.

Brigita Janovská