Charita ČR vyhlásila sbírku na pomoc záplavami postiženému Pákistánu

Záplavy v Pakistánu 2010Tisková zpráva Charity ČR z úterý 3. srpna 2010

(Pákistán, Praha) Ničivé záplavy v Pákistánu si již vyžádaly okolo 1600 obětí a zasáhly do života čtyř milionů lidí. Charita ČR se zapojila do pomoci Pákistánu prostřednictvím svých partnerů, kteří se pohybují v zasažených oblastech a jsou aktivně zapojeni do záchranných prací. Situace je i nadále komplikovaná, předpovědi počasí předpokládají další srážky a situace postižených lidí se neustále zhoršuje.

Charita Česká republika vyhlásila v úterý 3. 8. t. r. veřejnou sbírku. Na pomoc obětem povodní v Pákistánu je možné přispět na konto 3933682 / 0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 132.

Od 5. 8. mohou dárci také zaslat také dárcovskou SMS ve tvaru:
DMS POMOCPAKISTAN na telefonní číslo 87777.

(Cena jedné DMS je 30 Kč, z této částky Charita ČR obdrží 27 Kč. Dárce dostane zpětnou SMS ve tvaru: Dekujeme. Vase DMS projektu pomoci Pakistanu Charity CR byla prijata. Vice informaci o DMS a vyuziti financi na www.darcovskasms.cz.)

Poskytnuté finanční prostředky budou použity zejména na nákup a distribuci základních potřeb (pitná voda, potraviny, hygienické potřeby, provizorní ubytování a lékařskou péči).

Na pomoc Pákistánu uvolnila Charita ČR částku 100 000 Kč ze svého krizového fondu (finanční prostředky tohoto fondu pocházejí z výtěžku letošní Tříkrálové sbírky). Částka bude poskytnuta místním partnerům na pokrytí nákupu základních potřeb (balíčky s potravinami, tablety na čištění vody, hygienické pomůcky apod.).

Všem dárcům upřímně děkujeme.

Ilona Gajdíková,
koordinátorka pomoci pro Pákistán, oddělení humanitární a rozvojové pomoci Charity ČR,
telefon 603 511 242