Jak pomáhá Charita  – Povodně 2010

Litoměřice, 12.8.2010
Autor: Edith Kroupová, PR pracovník DCH Ltm
telefon: 731 534 100, e-mail: administrativa@dchltm.cz

Pracovníci Charity velmi pečlivě monitorují zatopené oblasti a poskytují pomoc těm nejpotřebnějším, kterým se jiné pomoci nedostalo.

Např.: pracovníci OCH Česká Kamenice navštívili rodinu z postižené oblasti, které padá dům. Sami si poradit neumí, o pomoc si neřekli, tudíž k nim nikdo nedorazil. Charita prozatím zabezpečila rodinu alespoň tím nejnutnějším.

„Ve středu jsme rovněž rozšířili oblast působnosti naší Charity na další tři obce: Heřmanov, Merboltice a Valkeřice,“ uvedla ředitelka OCH Česká Kamenice paní Štěpánka Kecková. Rovněž vyzdvihla obrovskou solidaritu mezi jednotlivými Charitami jak diecéze litoměřické, tak diecézí ostatních. Humanitární pomoc doveze také Charita Třebíč. „Ani ostatní organizace však neváhají podat pomocnou ruku,“ poznamenala paní Kecková. Činnost místní Charity podporuje desinfekčními prostředky firma z Děčína a nabízejí se také firmy další. „Jsme rádi i za kontakty na jiné neziskové organizace, díky kterým můžeme lidem nabídnout např.: pomoc ADRY na desinfekci studní, pomoc Člověka v tísni na finanční pomoc při obnově bydlení nebo pomoc Spirály s podporou psychosociální. Také naši pracovníci nejen, že do rodin přiváží velmi potřebnou pomoc materielní, ale nezapomínají ani na potřebu rady a naslouchání,“ dodala paní Kecková.

Také na Liberecko včera dorazili dobrovolníci z DCH Brno, kteří působí v Chrastavě. Podle slov paní ředitelky OCH Liberec Ing. Marie Jandíkové jsou postižená místa na Liberecku již většinou zavezena materiálem. Dnes byla rovněž zprovozněna fara v Raspenavě, kde funguje šatník. Ve čtvrtek bude zmiňovaná fara doplněna jak z Charity Pelhřimov, tak z OCH Liberec dalším materiálem, kterého je v Liberci od sponzorů dostatek – deky, ručníky, povlečení, vařiče. Také do Domova pro seniory v Chrastavě, který byl rovněž evakuován, se již vrátili klienti. „Bohužel jeden náš klient se již do Domova nevrátí, v průběhu evakuace zemřel,“ uvedla Ing. Jandíková.

Do rumburské Charity už také dorazily vysoušeče pro obce postižené povodněmi. Včera v podvečerních hodinách přivezli pracovníci litoměřické diecéze zatím 21 kusů.

První, kdo si je přijel ještě večer zapůjčit, byl starosta Starých Křečan pan Martin Mänzel, kterému pracovníci Farní charity v Rumburku předali i další potřebné prostředky, jako např. 50 kusů Sagenu – přípravku pro desinfekci studní, kbelíky a hadry. Rumburská charita nabídla i další materiální pomoc, například ošacení, postele, přikrývky. „Farní charita Rumburk v souvislosti s bleskovou povodní z minulého víkendu koordinuje popovodňovou pomoc spolu s těmito obcemi: Horní a Dolní Podluží, Staré Křečany, Varnsdorf, Rybniště, Šluknov, Vilémov a Rumburk“, sdělila Martina Škodová, ředitelka rumburské charity. „Přivítáme každou pomoc, i když donesete jen jeden kbelík nebo litr desinfekce“ říkají Monika Hrochová a Pavla Nekudová, také pracovnice FCH Rumburk, které v posledních dvou dnech zajišťovaly nákup potřebné pomoci.
Od čtvrtka tedy bude tato pomoc k dispozici postiženým obcím, které ji dle svého uvážení a znalosti místní problematiky, rozdělí mezi své občany, jež tato povodeň postihla.