Farní a Oblastní charity jsou stále aktivní

Litoměřice, 17.8.2010
Autor: Edith Kroupová, PR pracovník DCH Ltm
telefon 731 534 100, administrativa@dchltm.cz

Pomoc Farních a Oblastních charit z postižených míst je v plném proudu. Neustále přijímají a především distribuují potřebnou materielní pomoc do vytopených oblastí. Aktivní jsou však i samotná charitní zařízení.

Maminky s Domova sv.Moniky v Liberci, ačkoliv jsou samy v tísni, uspořádaly sbírku dětského oblečení pro rodiny postižené povodněmi. Vše už má k dispozici fara v Raspenavě. Otec Raban s Raspenavy také rád ubytuje případné dobrovolníky až se uvolní z Chrastavy, zajistí i stravu.

Podle slov paní ředitelky OCH Liberec Ing. Jandíkové jsou z dobrovolníků z Brna, kteří pomáhají v Chrastavě, nadšení. Vše funguje, s ubytováním na VŠ kolejích jsou spokojeni a pro Chrastavu přivezli dokonce i materielní pomoc. Domov sv.Vavřince v Chrastavě je připraven jim poskytnout jakoukoliv pomoc. „Dnes jsem zjistila, že lidé mají zájem o nádobí-hrnce a jednoduché vařiče, aby si mohli už sami začít něco vařit,“ uvedla paní ředitelka Jandíková. „Poskytla jsem všechny vařiče, které jsme měly na našich azylových domech. Dodala jsem i sušené mléko a kaše. S výrobcem těchto potravin jednám o dalších dodávkách – zdarma. Je přislíbeno větší množství,“ dodala paní ředitelka. Obyvatele Raspenavy stále nemají vodu, myjí se a perou v řece.

V OCH Česká Kamenice stále přijímají a následně rozdávají humanitární pomoc. Konkrétně přijali dodávku z OCH Třebíč, nákladní vůz od hasičů plný balené vody, hygienických potřeb a polévek, dále náklad padesáti vysoušečů z Arcidiecézní charity Olomouc a dodávku se sbírkou z OCH Most. Tuto pomoc následně distribuovali např. do Těchlovic a Babětína, kde jsou úplně zničené komunikace a obyvatelé zde byli velmi mile překvapeni, že si na ně někdo vzpomněl.

V České Kamenici také obdrželi desinfekční prostředky z děčínské firmy, se kterou komunikuje ředitel OCH Ústí nad Labem pan Moštík. Jsou to desinfekce do studní, které lidé velmi potřebují a chtějí. Jen v Srbské Kamenici mají problém s 37 studnami.

Pracovníci Domova sv. Máří Magdalény pro matky s dětmi v tísni z Jiřetína pod Jedlovou ve spolupráci s Obecními úřady rozdávali lůžkoviny – prošívané deky, povlečení, ručníky, oblečení. V jedné rodině zakoupili dětem obuv, ponožky, slipy – vše měli odplavené, včetně osobních věcí. Dále poskytovali prášky na praní, dezinfekční a čistící prostředky, rukavice a další úklidové potřeby.
„Pravidelně už od soboty se účastní naši pracovníci jako dobrovolníci při odklízení, úklidu a při rozdělování pomoci,“ uvedla vedoucí domova paní Hana Venturová a ještě dodala: „Velmi nás dojala reakce jedné arménské rodiny, která patřila k nejpostiženějším. Když jsme jim dovezli potřebné věci – rodina se nás ptala : „Jsme opravdu my ti nejpotřebnější? Nejsou tady lidé, kteří to potřebují víc než my? Jeďte se ještě podívat tam k potoku k těm starým lidem, oni jsou na tom ještě hůř než my…“ S velkou vděčností potřebné věci nakonec přijali. V dalším domě jsme se setkali s podobnou reakcí, kdy nám otec řekl, že moc děkují, ale určitě jsou na tom lidé hůř, ať jdeme raději k postiženějším lidem.“

Také FCH Česká Lípa je velmi aktivní. I přes evakuaci vlastního zařízení, Domu Jonáš – domova pro matky s dětmi v tísni, monitorují okolní obce a následně distribuují potřebnou pomoc. Pomáhají ale také osobně s odklízením zničeného zařízení. Zajistili rovněž 8 dobrovolníků z Havlíčkova Brodu a zavezli je do Cvikova, ve kterém pomáhají místním lidem s úklidem. „Po celou dobu zajišťujeme přednostní výdej ošacení z našeho Charitního šatníku lidem zasaženým povodněmi, průběžně poskytujeme informace a rady, jak postupovat po opadnutí vody. Posloucháme smutné příběhy…,“ dodala Zdeňka Čermáková z FCH Česká Lípa.