Otevření poradny ve Šluknově je na spadnutí

Rumburk, 22.8.2010
Autor: Martina Škodová, ředitelka
Telefon 732 170 481, reditel@charitarumburk.cz

Otevření detašovaného pracoviště rumburské poradny ve Šluknově je na spadnutí. Slavnostní otevření proběhne 6. září 2010 v 10,00 hodin na adrese Střední lesnické školy a Střední odborné školy sociální. Přítomni budou nejen pracovnice Oblastní charity Rumburk Pavla Nekudová, vedoucí poradny a Martina Škodová, ředitelka Oblastní charity Rumburk, ale také zástupci školy a pedagogičtí pracovníci výše zmíněné školy Ing. Petr Anděl, Mgr. Hana Andělová a Mgr. Milan Ritschel. Ti budou také v rámci praktické výuky svých studentů zajišťovat odborné poradenství v poradně.

„Oblastní charita Rumburk má při realizaci pobočky v řediteli školy Mgr. Rudolfu Sochorovi obrovskou podporu. Nejen, že za symbolickou cenu pronajal charitě prostory poradny, ale také kompletně zajistil konzultovnu a čekárnu potřebným vybavením.“ sdělila ředitelka rumburské charity Martina Škodová.

Poradna v Rumburku poskytuje bezplatné, diskrétní, nezávislé a nestranné poradenství cca v 18-ti oblastech. Nejinak tomu bude i na detašovaném pracovišti ve Šluknově. To bude otevřeno každé pondělí od 15,00 do 17,00 hodin. Obrátit se na něj se svým problémem můžete osobně na adrese T.G. Masaryka 580, Šluknov, emailem na op.slk@charitarumburk.cz nebo telefonicky na čísle 739 841 280.