Diecézní charita Litoměřice zahajuje následnou pomoc

Litoměřice, 24.8.2010
Autor: Edith Kroupová, PR pracovník DCH Ltm
Telefon 731 534 100, administrativa@dchltm.cz

záplavy 2010Včera (23.8.2010) zahájila Diecézní charita Litoměřice následnou pomoc postiženým povodněmi. „Vzhledem k tomu, že se na sbírkovém kontě, které bylo Charitou ČR vyhlášeno na pomoc postiženým povodněmi, podařilo nashromáždit dostatek finančních prostředků, můžeme přistoupit k následné pomoci,“ uvedla paní ředitelka DCH Litoměřice Růžena Kavková.

„Pomáhat budeme zejména seniorům, lidem se zdravotním postižením, rodinám s dětmi a lidem a rodinám v mimořádně obtížné životní, či sociální situaci,“ dodala paní ředitelka. „V průběhu tohoto týdne vypracujeme metodický postup pro realizaci následné pomoci,“ říká pan Roman Striženec, hlavní koordinátor pomoci za DCH Litoměřice. „Příští týden bychom tedy mohli začít se sociálním šetřením v jednotlivých obcích,“ dodal pan Striženec.

Na sbírkové konto Charity ČR se zatím podařilo vybrat 3 856 841,- Kč. Díky podpoře Fondu německých katolíků Renovabis získala DCH Litoměřice dalších 25 000,- Euro a rovněž Sv. Otec Benedikt XVI. zaslal na pomoc obětem letošních povodní 25 000,- Euro. Na pomoc obětem povodní v Libereckém a Ústeckém kraji má tedy prozatím DCH Litoměřice k dispozici 5 220 841 Kč.

V období od 8.8. do 23.8. 2010 pomáhaly místní Oblastní a Farní charity obětem postiženým povodněmi především přímou materielní pomocí v podobě úklidových a hygienických prostředků, balených vod, potravin apod. Postupně poskytovaly rovněž vysoušeče (celkem jich bylo zapůjčeno prostřednictvím Charity 245 kusů), dieselovou elektrocentrálu, 3 vysokotlaké čističe a 1 odsávač bahna.

„V následujícím období bude DCH Litoměřice soustředit své úsilí zejména na distribuci finančních příspěvků rodinám určených na obnovu bydlení a domácnosti. Nadále však trvá také zapůjčování vysoušečů a poskytování opory zatopeným lidem,“ uzavírá pan Roman Striženec.

Prostřednictvím Diecézní charity Litoměřice, která je hlavním organizátorem pomoci za Charitu ČR, se podařilo rozdělit postižené lokality mezi jednotlivé Oblastní a Farní charity tak, že Diecézní charita Litoměřice pokrývá s výjimkou Frýdlantského výběžku celé území zasažené povodní.

(foto: Lubomír Kotek)