Diecézní charitu Litoměřice navštíví partneři z Německa

místo: Litoměřice, 30.8.2010
Autor: Edith Kroupová, PR pracovník DCH Ltm
Kontakt: Edith Kroupová, 731 534 100, administrativa@dchltm.cz

Ve středu 1.9.2010 navštíví Diecézní charitu (dale jen DCH) Litoměřice její němečtí partneři z Diecézní charity Drážďany – Míšeň. DCH Drážďany-Míšeň organizuje tématický zájezd pro své zaměstnance každým rokem. Vzhledem k tomu, že DCH Litoměřice úzce spolupracuje se zmíněnou německou Charitou, vybrali si letos právě diecézi litoměřickou.

Návštěva bude zahájena v 10:00 mší svatou v děkanském kostele Všech svatých na Mírovém náměstí v Litoměřicích, kterou bude sloužit místní farář a zároveň prezident DCH Litoměřice otec R.D. ICLic. Józef Szeliga.

Po mši svaté (cca v 11:30) budou představeny některé projekty Charity v Litoměřicích. Předpokládá se návštěva zařízení pro seniory (konkrétně Domova na Dómském pahorku), poraden DCH, ubytovny pro cizince a azylového domu. Tato zařízení se nacházejí v Litoměřicích.

Po společném obědě (cca 14:00) bude následovat prohlídka města s průvodcem spojená s návštěvou vyhlídkové věže na Dómském náměstí.