Diecézní charita Litoměřice zahájila následnou pomoc

místo: Litoměřice, 1.9.2010
Autor: Edith Kroupová, PR pracovník DCH Ltm
Kontakt: Edith Kroupová, 731 534 100, administrativa@dchltm.cz

záplavy 2010Diecézní charita Litoměřice začíná rozdělovat vybrané finance určené pro postižené povodněmi. Ve čtvrtek 2.9.2010 se v Litoměřicích sejde krizový tým litoměřické diecéze, aby domluvil přesnou metodiku realizace.

Prozatím byly čerpány prostředky ze sbírkového konta na přímou materielní pomoc. Nyní bude mít každá Oblastní a Farní charita působící v místě (tj. Farní charita Česká Lípa, Oblastní charita Liberec, Farní charita Rumburk, Farní charita Česká Kamenice) k dispozici 971 000 Kč.

Místní Oblastní a Farní charity budou na základě doporučení místních starostů a duchovních správců osobně navštěvovat zatopené domácnosti a provádět sociální šetření. Povodňová komise Diecézní charity Litoměřice pak rozhodne o výši poskytnuté pomoci.

Přímá finanční pomoc bude poskytována vybraným domácnostem formou daru určeného na prokazatelně uhrazené náklady spojené s obnovou bydlení a domácnosti poškozené povodní, případně formou uhrazení takových nákladů.

Cílovou skupinou příjemců jsou zranitelné skupiny obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje, jejichž obydlí a domácnosti byly poškozeny srpnovou povodní, zejména pak senioři, rodiny s dětmi, lidé se zdravotním postižením a jednotlivci a rodiny v mimořádně obtížné sociální situaci.

Za zbylé finance plánuje Diecézní charita Litoměřice nakoupit nové vysoušeče, které častým užíváním postupně odcházejí.

Sbírkové konto Charity ČR stále roste, k 30.8. 2010 bylo na charitním kontě
6 052 151 Kč. (Celkem přispělo 1923 dárců částkou 4 958 813 Kč a prostřednictvím 40 494 DMS přibylo na charitní konto 1 093 338 Kč.)
Všem dárcům upřímně děkujeme!

Číslo konta Charity ČR je *5015003434/5500* u Raiffeisenbank, variabilní symbol 444, dárci mohou přispět také zasláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS POVODNE2010 na číslo 87777, Cena jedné DMS je 30 Kč, z této částky Charita ČR obdrží 27 Kč.