Litoměřická Charita přivítala německé partnery

Návštěva z Německamísto: Litoměřice, 1.9.2010
Autor: Edith Kroupová, PR pracovník DCH Ltm
Kontakt: Edith Kroupová, 731 534 100, administrativa@dchltm.cz

Dne 1.9.2010 navštívili Diecézní charitu (dále jen DCH) Litoměřice její němečtí partneři z Diecézní charity Drážďany – Míšeň. Setkání se zúčastnil rovněž pan místostarosta města Litoměřic Jiří Landa.

“DCH Litoměřice s německou Charitou velmi úzce spolupracuje, to byl hlavní důvod, proč si němečtí kolegové pro svůj zájezd zvolili právě litoměřickou diecézi,” uvedla paní ředitelka DCH Litoměřice Růžena Kavková.

Návštěva byla zahájena v 10:00 mší svatou v děkanském kostele Všech svatých na Mírovém náměstí v Litoměřicích, kterou sloužil místní farář a zároveň prezident DCH Litoměřice otec R.D. ICLic. Józef Szeliga. Celá mše svatá byla česko-německá, stejně jako evangelium četl sám otec Szeliga jak česky, tak německy. Mši svatou doprovázel příjemnou hrou na varhany charitní pracovník pan Alois Kubišta.

Návštěva z NěmeckaPo mši svaté uvítal hosty také pan místostarosta Landa a rovněž vyzdvihl dlouholetou spolupráci města Litoměřice s místní Diecézní charitou. Upozornil také na Míšeň, jež je partnerským městem právě Litoměřic a sám toto německé město velmi rád navštěvuje.

Za pozvání poděkoval i sám ředitel DCH Drážďany-Míšeň a litoměřické Charitě vyjádřil obdiv a uznání.

Otec Szeliga ještě krátce seznámil hosty s interiérem samotného kostela, který je nově zrekonstruovaný a přiblížil situaci dalších litoměřických kostelů.

Následovala návštěva sídla DCH Litoměřice na Dómském náměstí, kde paní ředitelka Růžena Kavková představila německým kolegům situaci místní Charity a seznámila je s konkrétními projekty. Po přednášce hosté osobně navštívili vybraná zařízení. Část se přemístila do Domova na Dómském pahorku a druhá část do azylového domu, který stejně jako předchozí zařízení provozuje FCH Litoměřice. Někteří navštívili také ubytovnu pro cizince, kterou provozuje DCH Litoměřice.

Návštěva z NěmeckaPo společném obědě v restauraci “Vikárka” si prohlédli město Litoměřice nejprve z vyhlídkové věže na Dómském náměstí a následně osobně společně s průvodcem a zároveň překladatelem panem Karlem Rožcem. Samozřejmě nevynechali ani návštěvu katedrály sv. Štěpána.

Díky celkem vstřícnému počasí mohli němečtí kolegové zakončit svůj zájezd samostatnou prohlídkou města a s velkým díky se po náročném dni rozloučili.