Pozvánka na oslavu Dne Charity 23. 09. 2010

Charita ČR Vás dovoluje pozvat na

oslavu Dne Charity,

která se uskuteční ve čtvrtek 23. září 2010 od 11 hodin
v Augustiniánském klášteře u kostela sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1 – Malá Strana.

Prezident Charity ČR světící biskup Mons. Pavel Posád a ředitel Charity ČR Ing. Mgr. Oldřich Haičman předají Cenu Charity ČR za mimořádné charitní dílo současným i bývalým pracovníkům, dobrovolníkům a sponzorům naší organizace.

Při této příležitosti se uskuteční výstava fotografií Lubomíra Kotka o pomoci při srpnových povodních v severních Čechách.

Součástí programu je i hudební vystoupení a malé občerstvení.

Kontakt: Gabriela Naušová, tiskové oddělení Charity ČR, tiskove@charita.cz, telefon: 296 243 330