Pomoc obětem povodní v severních Čechách probíhá již jeden měsíc

záplavy 2010Začátkem srpna se v severních Čechách vzedmuly hladiny potoků a řek. Do pomoci obětem povodní se zapojila také jednotlivé složky Charity ČR.

V postižených oblastech zahájily pomoc místní Charity v České Kamenicí, České Lípě, Liberci, Rumburku a Ústí nad Labem. Koordinace pomoci se ujala Diecézní charita Litoměřice.

Mezi jednotlivými Charitami z celé ČR se zdvihla vlna solidarity. Do oblasti přijelo celkem šest desítek dobrovolníků vyslaných z Brna na žádost Jihomoravského kraje, šestičlenná skupina dobrovolníků přijela z Havlíčkova Brodu atd. Materielní sbírky uspořádaly ve svém sídle např. Charity v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Mostu, Ostrově, Plzni, Praze, Třebíči, Ústí nad Labem. Tyto aktivity podpořila také řada dárců a soukromých firem.

záplavy 2010Lidem, které postihly povodně, byly přivezeny a rozdávány úklidové a hygienické prostředky, balené vody, potraviny apod. Poté byly zapůjčeny vysoušeče (celkem jich Charita zapůjčila 245 kusů), 1 dieselová elektrocentrála, 3 vysokotlaké čističe a 1 odsávač bahna.

Koncem srpna zahájila Diecézní charita Litoměřice následnou pomoc, zejména distribuci finančních příspěvků rodinám určených na obnovu bydlení a domácnosti. Nadále však trvá také zapůjčování vysoušečů a poskytování opory zatopeným lidem.

Místní Oblastní a Farní charity budou na základě doporučení místních starostů a duchovních správců osobně navštěvovat zatopené domácnosti a provádět sociální šetření. Povodňová komise Diecézní charity Litoměřice poté rozhodne o výši poskytnuté pomoci.

Přímá finanční pomoc bude poskytována vybraným domácnostem formou daru určeného na prokazatelně uhrazené náklady spojené s obnovou bydlení a domácnosti poškozené povodní, případně formou uhrazení takových nákladů.

záplavy 2010Cílovou skupinou příjemců jsou zranitelné skupiny obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje, jejichž obydlí a domácnosti byly poškozeny srpnovou povodní, zejména pak senioři, rodiny s dětmi, lidé se zdravotním postižením a lidé v mimořádně obtížné sociální situaci.

Za zbylé finance plánuje Diecézní charita Litoměřice nakoupit nové vysoušeče, protože tyto přístroje častým užíváním postupně odcházejí.

Na pomoc obětem povodní v severních Čechách, *číslo účtu 5015003434/5500* u Raiffeisenbank, VS 444 (majitelem konta je Diecézní charita ostravsko-opavská), již dárci přispěli celkovou částkou 5 646 259 Kč.

Dárci rovněž zaslali 41 276 dárcovských SMS ve tvaru: DMS POVODNE2010 na číslo 87777, čímž přispěli částkou 1 114 452 Kč.

Kromě toho získala Charita i další dary: Sv. otec Benedikt XVI. zaslal na pomoc obětem letošních povodní částku 25 000 Euro (cca 620 000 Kč), z fondu německých katolíků Renovabis získala Diecézní charita Litoměřice částku 30 000 Euro (cca 744 000 Kč).

Více informací na stránkách www.charita.cz.

Edith Kroupová, tiskové oddělení Diecézní charity Litoměřice, tel. 731534100
Jan Oulík tiskové oddělení Charity ČR, tel. 603 895 984