Diecézní charita Litoměřice rozděluje finanční pomoc

místo: Litoměřice, 24.9.2010
Autor: Edith Kroupová, PR pracovník DCH Ltm
Kontakt: Edith Kroupová, 731 534 100, administrativa@dchltm.cz

záplavy 2010Diecézní charita Litoměřice rozděluje finanční prostředky ze sbírkového konta Charity ČR, určené na obnovu domácnosti pro postižené povodněmi.

Již třikrát se v Litoměřicích sešla povodňová komise, která na základě doporučení Obecních úřadů obcí, na základě informací získaných sociálním šetřením v postižených domácnostech a na základě žádostí podaných občany postiženými povodní určuje výši finančního příspěvku pro danou domácnost.

Při rozhodování o poskytnutí příspěvku přihlíží členové komise především ke zdravotní a celkové sociální situaci žadatelů a k výši škod způsobených povodní.

Charitní pracovníci osobně navštěvují domácnosti, které utrpěly škody a na základě sociálního šetření předkládají vyplněné žádosti komisi, složené z: P.Józef Szeliga, (prezident DCH Litoměřice), Růžena Kavková (ředitelka DCH Litoměřice), Roman Striženec (povodňový koordinátor DCH Litoměřice), Irena Brejchová (zástupce povodňového koordinátora DCH Litoměřice), Zdenka Veselá (účetní DCH Litoměřice). Uvedená komise následně rozhodne o výši finančního příspěvku, který je určen na obnovu domácnosti.

záplavy 2010Ke dni 20.9.2010 bylo na kontě Charity ČR 6.916.821 Kč a prostřednictvím DMS přispěli dárci částkou 1.132.623 Kč. Celkem tedy může Charita pomoci částkou 8.049.444 Kč.

Finanční příspěvky se pohybují v řádech desítek tisíc korun českých. Prostřednictvím Oblastní charity Česká Kamenice bylo rozděleno 395.000 Kč (podpořeno 14 domácností), prostřednictvím Oblastní charity Liberec 610.000 Kč (podpořeno 22 domácností) a Oblastní charita Rumburk zprostředkovala rozdělení 180.000 Kč (podpořeno 10 domácností). Celkem tak zatím Diecézní charita Litoměřice rozdělila ze sbírkového konta 1 185 000 Kč. Rozdělování finančních prostředků pokračuje.

Všem dárcům upřímně děkujeme!

Číslo konta Charity ČR je 5015003434/5500 u Raiffeisenbank, variabilní symbol 444, dárci mohou přispět také zasláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS POVODNE2010 na číslo 87777, Cena jedné DMS je 30 Kč, z této částky Charita ČR obdrží 27 Kč.