Charita ČR uvolnila téměř 3 miliony na následnou pomoc

místo: Litoměřice, 13.10.2010
Autor: Edith Kroupová, PR pracovník DCH Ltm
Kontakt: Edith Kroupová, 731 534 100, administrativa@dchltm.cz

Diecézní charita Litoměřice rozdělila finanční prostředky ve výši téměř 3.000.000 Kč. Tyto finance uvolnila ze sbírkového konta Charity ČR, zřízeného za účelem pomoci občanům postiženým srpnovými povodněmi na severu Čech.

V terénu působí pracovníci Charity ČR, kteří na základě doporučení Obecních úřadů obcí provádí sociální šetření v domácnostech postižených povodní. Cílovou skupinou jsou zranitelné skupiny obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje, jejichž obydlí a domácnosti byly poškozeny srpnovou povodní v roce 2010, zejména pak senioři, rodiny s dětmi, lidé se zdravotním postižením, jednotlivci a rodiny v mimořádně obtížné sociální situaci.

Pracovníci Charity ČR zpracovávají žádosti potřebných lidí a následně je předkládají povodňové komisi na Diecézní charitě v Litoměřicích, která stanovuje výši finančního příspěvku určeného na obnovu domácnosti.

Tímto postupem se již podařilo podpořit 107 domácností, vždy částkou od 5.000 Kč do 50.000 Kč. Celkem zatím k tomuto účelu Charita uvolnila 2.840.000 Kč. Tyto prostředky byly rozděleny prostřednictvím Oblastní charity Česká Kamenice, Oblastní charity Liberec, Oblastní charity Rumburk, Farní charity Česká Lípa a Diecézní charity Litoměřice.

Výše uvedená pomoc by však nebyla možná bez štědrosti dárců, kteří na povodňové sbírkové konto přispěli.

Ke dni 12.10.2010 bylo na konto Charity ČR zasláno 7.174.591 Kč (2 441 dárců) a prostřednictvím DMS přispěli dárci částkou 1.141.695 Kč (42 285 DMS). Celkem se tedy na povodňovém kontě sešlo 8.316.286 Kč.

Díky podpoře Fondu německých katolíků Renovabis získala Diecézní charita Litoměřice dalších 30 000,- Euro a rovněž Sv. Otec Benedikt XVI. zaslal na pomoc obětem letošních povodní 25 000,- Euro.

Všem dárcům upřímně děkujeme!

*Číslo konta Charity ČR je 5015003434/5500 u Raiffeisenbank*, variabilní symbol 444, dárci mohou přispět také zasláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS POVODNE2010 na číslo 87777, Cena jedné DMS je 30 Kč, z této částky Charita ČR obdrží 27 Kč.