Charita ČR stále pomáhá postiženým srpnovou povodní

záplavy 2010Následná pomoc Charity ČR lidem postiženým srpnovou povodní 2010 pokračuje. Výše prostředků na povodňovém sbírkovém kontě Charity ČR umožňuje i nadále pomáhat poškozeným domácnostem.

„Prostřednictvím terénních pracovníků navštěvujeme postižené domácnosti a monitorujeme situaci v oblastech Liberce, České Lípy, České Kamenice, Rumburku a Litoměřic. Vzhledem k tomu, že jsme stále ještě nevyčerpali veškeré finanční prostředky z povodňového konta zřízeného Charitou ČR, zahájíme v nejbližší době druhé kolo sociálních šetření, kdy na základě doporučení obecních úřadů a rozhodnutí povodňové komise rozdělíme další prostředky na obnovu bydlení a domácností. Část financí uvolníme na nákup nových vysoušečů a vysokotlakých čističů (WAPek)“ uvedla zástupkyně povodňového koordinátora za Diecézní charitu Litoměřice, slečna Adéla Trochtová.

Zatím bylo do 167 domácností v postižených oblastech rozděleno prostřednictvím Diecézní charity Litoměřice a místních Oblastních a Farních charit celkem 4.475.000,- Kč.

*Číslo konta Charity ČR je 5015003434/5500 u Raiffeisenbank, variabilní symbol 444, dárci mohou přispět také zasláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS POVODNE2010 na číslo 87777, Cena jedné DMS je 30 Kč, z této částky Charita ČR obdrží 27 Kč.*

místo: Litoměřice, 2.11.2010
Autor: Edith Kroupová, PR pracovník DCH Ltm
Kontakt: Edith Kroupová, 731 534 100, administrativa@dchltm.cz