Diecézní charita Litoměřice děkuje za pomoc při povodních

Pracovníci Diecézní charity Litoměřice odvedli velký kus práce, při odstraňování škod způsobených srpnovou povodní letošního roku na severu Čech. Pomoc organizovaná Diecézní charitou Litoměřice pokryla a stále pokrývá většinu zatopeného území. Toto by však nebylo možné bez lidí a pracovníků místních Oblastních a Farních charit, kteří odvedli práci přímo v postižených místech.

Diecézní charita Litoměřice (dále jen DCH Litoměřice) si váží práce, kterou každý z těchto lidí odvedl a chtěla by jim v tomto předvánočním čase poděkovat. Zve tedy každého, kdo se účastnil povodňové pomoci na setkání, které proběhne na DCH Litoměřice dne 21.12.2010 od 10:00. Setkání zahájí zástupce biskupství v Litoměřicích přímo na DCH Litoměřice (Dómské náměstí 10) a pozvaní si budou moci vzájemně sdělit pocity, zkušenosti a zážitky z vlastní práce. Po té navštíví katedrálu sv. Štěpána na Dómském náměstí i s výkladem P. Mgr. Jiřího Hladíka. Následovat bude výstup na přilehlou věž a poděkování zakončíme společným obědem v restauraci Vikárka.

Edith Kroupová, 731 534 100, administrativa@dchltm.cz