Biskup litoměřický poděkoval za pomoc při povodních

Biskup děkujeV úterý 21.12. pozvala Diecézní charita Litoměřice pracovníky místních Oblastních a Farních charit, aby jim osobně poděkovala za práci, kterou odvedli při odstraňování škod způsobených povodní na severu Čech v srpnu 2010. Setkání se zúčastnil také pan biskup litoměřický Mons. Jan Baxant, společně s generálním vikářem diecéze litoměřické P. Mgr. Stanislavem Přibylem CSsR a prezidnetem Diecézní charity Litoměřice R.D. ICLic Józefem Szeligou. Všichni zúčastněným pracovníkům poděkovali a ocenili práci, kterou Charita odvedla. Jak sám pan generální vikař řekl: “Charita je výkladní skříní církve.”

Po proslovech zástupců církevní obce poděkovala také paní ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková a společně s panem biskupem předali každámu děkovný list a drobnou pozornost.

Slovo dostal také hlavní koordinátor pomoci za Diecézní charitu Litoměřice pan Roman Striženec Bc., a zhodnotil průběh povodňové pomoci od počátku až doposud.

Setkání pokračovalo návštěvou katedrály sv. Štěpána na Dómském náměstí i s výkladem a dále výstupem na přilehlou věž. Po společném obědě v restauraci Vikárka jsme se rozloučili.

Edith Kroupová, 731 534 100, administrativa@dchltm.cz

Biskup děkuje Biskup děkuje