Setkání dobrovolníků a asistentů Tříkrálové sbírky 2008

Litoměřice – V úterý 20. listopadu se uskutečnilo na Diecézní charitě Litoměřice setkání dobrovolníků a asistentů Tříkrálové sbírky.

Pozvání na setkání přijal i litoměřický biskup Pavel Posád. Ve své promluvě vyzdvihl práci dobrovolníků a jejich důležitost v poslání Církve a Charity. „Dobrovolníci jsou obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci,“ povzbudil účastníky setkání.

Tak jako každý rok tak i letos bylo potřeba probrat průběh a přípravy již tradiční Tříkrálové sbírky. Dále účastníci byli informováni o samotném průběhu sbírky, oslovování koledníků a mnoho dalších potřebných záležitostí.

Ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková, generální vikář Litoměřické diecéze Mons. Karel Havelka a biskup litoměřický Mons. Pavel Posád oslovili společně všechny kněze a pastorační asistenty v Litoměřické diecézi s prosbou o pomoc při organizování již osmé Tříkrálové sbírky v rámci celé republiky.

„Tříkrálová sbírka se má stát jednou z významných pomocí v nelehké pastorační práci, jak zapojit farníky do konkrétní pomoci někomu ve svém nejbližším okolí. Jak do života farností oslovit i obyvatele, kteří stojí opodál,“ konstatují v dopise.

Jeden z příkladů zapojení farnosti a místní Charity byla prezentace Tříkrálové sbírky z Ústí nad Labem. Společné úsilí přineslo pomoc dětem a jejich rodičům na sídlišti Dobětice.

Dobrovolníkem Diecézní charity Litoměřice se může stát každý, kdo ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. V Diecézní Charitě dobrovolníci především pracují se seniory, dětmi a mládeží a dalšími skupinami potřebných. Mnoho dobrovolníků však pomáhá nárazově s přípravou tradiční Tříkrálové sbírky.

Pokud by se chtěl stát někdo dobrovolníkem v Diecézní charitě Litoměřice – může, neboť dveře jsou otevřené pro všechny.

Mgr. Milan Čigáš, Lidské zdroje a PR
Diecézní charita Litoměřice