Program vstupního vzdělávání zaměstnanců Diecézní charity Litoměřice

LITOMĚŘICE – Diecézní charita Litoměřice v rámci vstupního vzdělávání, vytvořila vzdělávací program pro nové zaměstnance Oblastních a Farních charit – Diecézní charity Litoměřice.

Vstupním vzdělávání zprostředkovává zaměstnancům základní informace o Diecézní charitě Litoměřice a Litoměřickém biskupství římskokatolické církve. Zabezpečuje osvojení základních dovedností a znalostí, včetně seznámení s příslušnými předpisy jako je například Etický kodex.

„Vstupní vzdělávací modul byl vytvořen pro dvě cílové skupiny: Nové zaměstnance Oblastních a Farních charit – Diecézní charity Litoměřice a zaměstnance, kteří byli přijati v předcházejících letech,“ říká o projektu Růžena Kavková, ředitelka Diecézní charity Litoměřice.

Diecézní charita Litoměřice společně s profesionálními Oblastními a Farními charitami, kterých je dohromady v Litoměřické diecézi jedenáct spravuje na pět desítek projektů a zaměstnává na čtyřstovky zaměstnanců. Za jediný rok tak pomáhají více jak sedmi tisícům klientů a uživatelů služeb. „Je to opravdu hodně velké číslo, když si představíme podmínky v Litoměřické diecézi, tak všichni naši zaměstnanci vykonávají opravdu veliké dílo Lásky," říká P. Józef Szeliga, prezident Diecézní charity Litoměřice. "Je to dílo proměny lidského srdce a v tomto chceme našich přátelům – zaměstnancům, naší velké rodině pomáhat, aby více věděli jeden o druhém,“ dodává k myšlence projektu vzdělávání.

Cílem vytvořeného obecného vzdělání je přispět v Oblastních a farních charitách – Diecézní charity Litoměřice ke zvýšení kvality prezentace; zajištění informovanosti zaměstnanců o práci Charity a Římskokatolické církve a jejich dopadech na práci s uživateli služeb ve všech zařízeních; předcházení neznalosti zaměstnanců o Litoměřické diecézi římskokatolické církve; setkání a osobní kontakt se sídelním biskupem Litoměřické diecéze, vedením Diecézní charity Litoměřice a v neposlední řadě posílení důvěry zaměstnanců ve vlastní organizaci.

„Práce Charity je postavena na lidech a vychází z nejkrásnějšího podobenství v evangeliích, kterým je podobenství o milosrdném Samaritánovi, které jasně ukazuje, že naším bližním je každý člověk,“ přibližuje podstatu vzdělávání Růžena Kavková a dodává: „Chceme přispět a napomoci k hlubšímu sepjetí s Charitou u našich zaměstnanců, aby si dokázali při své práci více uvědomit, že pracují ve společenství 162 národů, které koná každý okamžik dobré dílo lásky ve více jak 200 zemích světa.“

Vstupní vzdělávání zajišťuje Diecézní charita Litoměřice ve svém sídle: Dómské náměstí 10, Litoměřice. První školení se uskutečnilo v listopadu letošního roku a zúčastnilo se jej na tři desítky zaměstnanců. Všichni účastnící si domů odvezli nejenom nové informace, ale i Osvědčení o absolvování kurzu.

Autor/zdroj: Diecézní charita Litoměřice