Kousek obyčejné lásky

Domov sv. Máří Magdaleny v Jiřetíně pod Jedlovou je zařízením Diecézní charity Litoměřice. Jedná se o azylový dům, který je svým zaměřením určen pro handicapované matky s dětmi v nouzi z celé České republiky. Jsou to matky, které nejsou schopny se samy bez pomoci o děti starat. Cílem tohoto zařízení je pomoci matkám, aby po opuštění domova byly schopny vést samostatný život a zařadit se do samostatného života ve společnosti.

O matky s dětmi se zde v Domově starají sociální pracovnice, vychovatelky, speciální pedagogové a další. „Výhodou našeho Domova sv. Máří Magdaleny je, že nejen matka s dětmi, ale i sourozenci zůstávají pohromadě,“ říká vedoucí Domova paní Hana Venturová a pokračuje: „U našich maminek je jejich situace o to složitější, že kromě těžké situace sociální – vesměs jsou to bývalé děti z dětských domovů, výchovných ústavů a nebo moc špatných rodinných poměrů – je tam ještě i handicap v důsledku zdravotního či mentálního postižení.“

Domov Diecézní charity Litoměřice v Jiřetíně pod Jedlovou se musí mnohdy vyrovnávat se složitostí osudů svých klientek, ale také s výtkami lidí, proč se stará Charita o takovéto matky a proč mají děti. Na druhé straně Charita spolupracuje s krajskými úřady v Ústí nad Labem, v Liberci a dalšími, a v neposlední řadě s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, bez jejichž podpory by službu na profesionální úrovni nemohla poskytovat. „Společně se pokoušíme alespoň trochu zachránit a napravit to co jim naše společnost, prostředí ve kterém žily a rodina – nedala nebo vzala. A právě proto, že jsou takto postižené, že jsou tzv. problematické – proto se jim chceme věnovat,“ konstatuje paní Venturová.

Sv. Máří Magdalena v minulosti poskytovala domov mnohem šiří skupině matek s dětmi, ale postupem času se Diecézní charita Litoměřice zaměřila ve svém projektu právě na matky s handicapem. „Viděli jsme zde, že pokud sem přišla maminka ne tak postižená, ne tak problematická, ne tak zanedbaná atd., tak si časem nějak pomohla a za kratší dobu se z té tíživé situace takříkajíc „vyhrabala“, ale zůstávaly nám zde na delší dobu maminky, které potřebovaly více času, více péče – odborné i lidské. Ty výsledky třeba nebyly tak zjevné, ale přece jen se něco časem posunulo, ony se lidsky pozvedly, děti tu začaly i trochu rozkvétat,“ vypráví o minulosti a současnosti Domova paní Venturová. „Některé negramotné maminky se zde ještě učí číst a počítat, mají možnost různých aktivizačních činností – dostanou pak osvědčení, že udělaly kurz vaření, na počítači – to si velmi cení a pozvedá jim to sebevědomí.“

Z domova od rodinného krbu odcházejí děti a rodiče jim pomáhají, ne jinak je tomu i v Jiřetíně. Některé uživatelsky služeb Domova sv. Máří jsou zde delší dobu, je to u každé jiné, každá potřebuje něco jiného, ale všechny to co každý člověk – kousek obyčejné lidské lásky. „S mnohými, co odejdou jsme i nadále v kontaktu, jezdí sem pro pomoc a radu, byly jsme už i na několika svatbách našich maminek a to všechno nás moc těší,“říká na závěr vedoucí Domova sv. Máří Magdaleny.

Zdroj: Diecézní charita Litoměřice, Mgr. Milan Čigáš