Charita pomáhá v pásmu Gazy

(Gaza, Praha) Při zmírnění následků nedávného vojenského konfliktu v pásmu Gazy, který si vyžádal řadu obětí na životech a stovky zraněných z řad civilního obyvatelstva, pomáhá také světové společenství Charit. Na pomoci obyvatelstvu se prostřednictvím partnerské organizace Caritas Jerusalem podílí také Charita Česká republika. Pomoc je umožněna díky příspěvku Ministerstva zahraničních věcí ČR, které v těchto dnech přislíbilo podpořit humanitární akci realizovanou Caritas Jerusalem částkou 5 000 000 Kč. Charita ČR rovněž vyhlašuje sbírkové konto na pomoc do této oblasti.

Situace v oblasti Gazy je stále velmi obtížná a mnoho lidí zůstává bez přístřeší. V oblasti přetrvává nedostatek jídla, léků, zdravotnického materiálu a hygienických potřeb. Caritas Jerusalem koordinuje svoji pomoc s agenturami Organizace spojených národů (např. WHO, UNICEF).

Přístup do oblasti zůstává velmi obtížný, nicméně naše sesterská organizace Caritas Jerusalem má přímo v Gaze 18 zaměstnanců a 5 dobrovolníků, kteří pracují v 6 centrech naléhavé lékařské pomoci, jednom zdravotním centru v Al Shati a na jedné na mobilní klinice.

Mobilní zdravotnický tým Caritas Jerusalem ošetřil přes 2 000 pacientů, převážně ve školách. Zdravotní centrum ošetřilo téměř 500 pacientů. Charita zároveň ošetřeným pacientům poskytuje pomoc, nejčastěji poskytuje oblečení, které ošetřeným často schází.

Caritas Jerusalem pokračuje v dodávkách zdravotnického materiálu do nemocnice v Gaze i do svých sedmi zdravotnických zařízení. Dodávky a jejich typ jsou vždy cíleny na základě průzkumu potřeb a jedná se vždy skutečně o momentálně nejpotřebnější materiál. Distribuovány byly tisíce balíků zdravotnického materiálu.

Nemocnici v Al Ashifa byla doručena nová sanitka zakoupená Charitou, na nákupu druhé ambulance pro nemocnici v Al Ahli nyní Charita pracuje.

Tým Caritas Jerusalem vytváří seznamy pacientů, kteří budou potřebovat protézu a ve spolupráci s organizací Prosthesis Specialist Assosiation Gaza připravuje nákup těchto protéz.

Podle plánu bylo rozdáno 1 000 přikrývek lidem bez domova, 3 420 rodin obdrželo od Charity potravinový balíček a distribuce dále pokračuje. Dalších 100 rodin (vybraných podle přísných kritérií) obdrželo přímou finanční podporu, distribuce této finanční podpory pokračuje (cílem je poskytnout podporu 2 000 rodinám). V současné době pokračuje také distribuce 4 000 hygienických balíčků.

Charita ČR vyhlásila sbírkové konto na pomoc Gaze, na které je možné přispět v českých korunách na účet: 22770022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 164.

Více o Charitě ČR naleznete na stránkách www.charita.cz.

Kontakt: Pavel Gruber, vedoucí Oddělení humanitární a rozvojové pomoci Charity ČR, telefon: 26243330, 731604078
Jan Oulík, tiskové oddělení, mobilní telefon: 603 895 984