Charita pro oběti vichřice Emma

Od soboty 1. března 2008 pustošila území České republiky vichřice Emma. Charita ČR vyhlásila finanční sbírku na pomoc obětem této přírodní katastrofy.

„Z výtěžku sbírky chceme pomoci těm, komu vichřice způsobila škody. Zejména pak lidem, kteří si pro velkou nouzi, vysoký věk nebo jiný handicap nedokáží nebo nemohou pomoci sami,“ uvedl ředitel Charity ČR Oldřich Haičman.

Sbírkové konto:

číslo účtu: 22770022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 906

Do sbírky obětem vichřice lze přispět také formou dárcovské SMS na účet charitní Tříkrálové sbírky (konto je otevřeno celoročně). Formát rádcovské SMS je DMS KOLEDA a odesílá se na číslo 87777. Cena jedné dárcovské SMS je 30 Kč, příjemce obdrží 27 Kč.

Nezisková organizace Charita ČR pomáhá lidem v nouzi na území naší republiky bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství. Charita ČR provozuje řadu projektů také v zahraničí.

Pracovníci Charity pomáhali obětem povodní v České republice v letech 1997, 1998 a 2002, pomáhala i při jiných živelných katastrofách, jako bylo tornádo v Litovli, orkán Kyrill a požáry na Plzeňsku aj. Od úderu vlna tsunami v roce 2004 Charita působí dodnes rovněž v Indonésii a na Srí Lance.

Více informací na stránkách www.charita.cz

Zdroj: www.charita.cz, Diecézní charita Litoměřice