Pražské fórum o sociální solidaritě v Evropě

PRAHA – Ve dnech 27. – 30. dubna 2009 se uskuteční sociálně-politické fórum pod názvem Solidarita: Trvalá sociální strategie. Evropská společenství se staví odpovědně k řešení sociálních důsledků ekonomické krize. Zástupci evropských národních Charit na tomto setkání vytyčí strategii dalšího postupu v podmínkách celosvětového hospodářského poklesu, který postihne zejména sociálně nejslabší obyvatele.

Fórum se uskuteční v hotelu Marriott Courtyard Praha Flora (Lucemburská ul. 46, Praha 3) pod patronací Vladimíra Špidly, komisaře pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropské komise.

Oficiální zahájení zasedání se koná v pondělí 27. dubna 2009 od 14 hodin v jednací místnosti Lily. Úvodní modlitbu pronese kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský a primas český, poté fórum zahájí Robert Urbé, prezident Komise pro sociální politiku a přítomné přivítá Oldřich Haičman, ředitel Charity Česká republika.

Hlavní projev s názvem Dopad současné finanční a ekonomické krize na nejvíce zranitelné lidi v Evropě přednese od 14.35 hodin profesor Anton C. Hemerijck z Nizozemí. Od 15.15 hodin bude čas na otázky z pléna (v sále bude celý den zajištěno tlumočené jednání angličtina/ čeština).

V 18 hodin otevře Erny Gillen, prezident Caritas Europa výstavu Tržiště Caritas.

V dalších dnech (28.-30. dubna) budou jednotlivé komise jednat o řadě odborných témat: zásady domácí péče, péči o nemocné HIV/AIDS, sociální začlenění a ochrana tuzemských pracovníků, sociální začlenění Romů, Sintů a jiných migrujících menšin, děti – sirotci pracujících migrantů, dopad finanční krize na sociální a zdravotní služby atd. Společně se budou podílet také na chystaném Dokumentu Caritas o chudobě 2010. Účastníci fóra navštíví také tři charitní zařízení: Azylový dům sv. Terezie pro bezdomovce v Praze 8-Karlíně, Dům pro matky v nouzi Gloria na pražském Barrandově a Dům pro tělesně postižené Fatima v Praze-Třeboradicích.

Ve středu 29. dubna 2009 od 17.30 hodin v jednací místnosti Lily B se koná tisková konference.

Pražské fórum se koná v rámci programu Evropského společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007–2013). Tento program řídí Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Evropské komise. Jeho účelem je finančně podporovat plnění cílů Evropské unie v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí, tak jak je stanoveno v sociální agendě, a přispívat tak k naplňování cílů Lisabonské strategie v uvedené oblasti.

Více o Charitě ČR naleznete na stránkách www.charita.cz.

Bližší informace:
Petra Šustrová, tel. 731 466 506
Gabriela Naušová, tel. 731 598 790

Jan Oulík, tiskové oddělení, mobilní telefon: 603 895 984