Poděkování za dárky k Velikonocům

Klientky a zaměstnanci Domova svaté Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou děkují občanům Spitzkunnersdorfu a vedení jejich farnosti za poskytnuté dary k velikonočním svátkům. Velkou pomocí pro naše klientky a jejich děti je pravidelný přísun mléka, který nám byl zajištěn německými sponzory. Oblečení, hygienické potřeby a hračky udělaly všem velkou radost.

Děkujeme také paní Friedrichové za zprostředkování kontaktu s dárci a za to, že zajistila pro naše maminky a jejich děti besedu s dentálním preventistou.

Za tuto spolupráci jsme vděčni a doufáme, že se bude nadále vyvíjet.

zdroj: Hana Venturová, vedoucí Domova