Charita pro oběti povodní na severovýchodní Moravě

Tisková zpráva Charity ČR ze čtvrtka 25. června 2009

Charita pro oběti povodní na severovýchodní Moravě

(ČR) Charita ČR pomáhá v oblastech, které postihly povodně a vyhlašuje finanční sbírku.

Jednotlivé složky Charity ČR se podle svých možností zapojily do pomoci lidem, které v těchto dnech postihla povodeň a to v součinnosti s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému, jehož je Charita ČR součástí.

Pracovníci Diecézní charity ostravsko-opavské odvážejí do Nového Jičína vysoušeče a jedou se domluvit na další postupu pomoci. Další pomoc připravují Charity v olomoucké arcidiecézi.

Podle zkušeností, které jednotlivé Charity nabyly při pomoci po povodních v letech 1997, 1998 a 2002, bude pomoc následovat v několika fázích. Po první vlně okamžité materiální pomoci bude nutné se postarat o obnovu bydlení a věnovat se i psychické pomoci obyvatelům postižených oblastí. Charita se tradičně věnuje zejména těm, kdo si pro stáří, nemoc nebo hendikep nedokáží v dané situaci pomoci sami.

Charita ČR vyhlašuje sbírkové konto na pomoc obětem povodní na východní Moravě na číslo účtu: 22770022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 906. Současně Charita věnuje ze svého sbírkového účtu na tento účel 300 000 Kč.

Více na stránkách www.charita.cz

Jan Oulík
tiskové oddělení Charity ČR
mobilní telefon: 603 895 984