Diecézní charita Litoměřice se zapojuje do pomoci obětem povodní

Tisková zpráva Diecézní charity Litoměřice z pondělí 29. června 2009

Diecézní charita Litoměřice se zapojuje do pomoci obětem povodní

(Litoměřice) Diecézní charita Litoměřice zapůjčí obětem povodní 42 vysoušečů

Po domluvě s Diecézní charitou ostravsko-opavskou pracovník Diecézní charity Litoměřice dnes brzy ráno odjel do Nového Jičína s autem naloženým vysoušeči. Celkem do Nového Jičína odváží 42 vysoušečů. Nadále budeme situaci monitorovat a  koordinovat další postup s jednotlivými Charitami.

Jednotlivé složky Charity ČR se podle svých možností zapojily do pomoci lidem, které v těchto dnech postihla povodeň a to v součinnosti s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému, jehož je Charita ČR součástí.

Charita ČR vyhlašuje sbírkové konto na pomoc obětem povodní na východní Moravě na číslo účtu: 22770022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 906. Současně Charita věnuje ze svého sbírkového účtu na tento účel 300 000 Kč.

Více na stránkách www.charita.cz

Martina Hrabáčová
koordinátor projektů
Diecézní charita Litoměřice
Adresa: Dómské náměstí 10, 412 01 Litoměřice
Tel/Fax: 416 731 452
Mobil: 603 175 785
e-mail: projekty@dchltm.cz
WWW: www.dchltm.cz