Charita vytvořila povodňové sociální týmy, pomáhají i klienti

Tisková zpráva Charity ČR ze středy 1. července 2009

(ČR) Celkem pět pracovních týmů začne zítra (2. 7.) provádět sociálním šetření v povodněmi postižených domácnostech na Jesenicku. Pokračuje pomoc na Novojičínsku i v jižních Čechách, kde se do práce zapojili i klienti azylového domu v Záblatí.

Jednotlivé týmy pro Jesenicko sestavily Charity v  Kroměříži (2 týmy), Olomouci (2) a v Uherském Hradišti (1) a tvoří je také pracovníci, kteří získali zkušenosti při povodních v roce 1997. Pracovníci budou provádět průzkum v terénu a vyplňovat standardizované sociální dotazníky. Na základě průzkumu bude poté cíleně poskytována další pomoc.

Arcidiecézní charita Olomouc v těchto dnech nadále koordinuje pomoc postiženým obcím podle aktuálních požadavků starostů, směřuje do obcí nabídky zájemců atd.

Povodňový koordinátor ostravsko-opavské diecézní Charity Martin Hořínek dnes nakupoval pracovní kolečka, pracovní nářadí a vysoušeče pro postižené obce Jeseník, Hodslavice, Životice a Mořkov, kam Charita rozváží pomoc. Dalších čtyřicet vysoušečů jim přiveze zítra (2. 7.) Diecézní charita Litoměřice. Zítra také rozvezou dalších zásilku desinfekčních prostředků, nářadí a pytlů podle požadavků zmíněných obcí.

V Prachaticích dnes (1. 7.) vyhlásila místní farnost a farní Charita materiální sbírku pro oběti povodně v Husinci a ve Strunkovicích nad Blanicí. Kýble, rýžová košťata, lopaty, pracovní i gumové rukavice a dezinfekční prostředky sbírají na faře v Prachaticích během dne do 17 hodin až do 3. července.

Do úklidových prací po povodních se na Prachaticku zapojili také charitní klienti. „Zaměstnali jsme všech sedm obyvatel našeho Azylového domu sv. Petra v Záblatí. Pan místostarosta si jejich pomoc chválí,“ říká ředitelka Farní charity Prachatice Michaela Veselá. Krom toho se jim přihlásili i dobrovolníci z celé řady míst v Čechách, někdy celé party. Nyní už záleží na vývoji počasí. „Čeká se, jak rychle bláto vyschne,“ říká Michaela Veselá.

Sbírkové konto

Na sbírkovém kontě Charity ČR (číslo účtu: 22770022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 906) je k dnešnímu dni již 1 731 447 Kč.
(Na toto konto věnovala Charita ČR z vlastních zdrojů částku 200 000 Kč, dalších 100 000 Kč přispěla KDU-ČSL a 1 431 447 Kč věnovalo téměř osm set padesát drobných dárců. Z této částky již 400 000 Kč putovalo do postižených oblastí na nákup nejnutnějšího materiálu.)

Přispět lze i osobně, v sídle Arcidiecézní charity Olomouc, Křížkovského 6 a v sídle Charity ČR, Vladislavova 12, Praha 1 (v obou případech v pracovní dny od 9-16 hodin).

Linka důvěry

Součástí nabídky pro postižené povodní je také linka důvěry při Oblastní charitě Blansko (s působností pro celou Českou republiku) telefon: 516 410 668.

Více na stránkách www.charita.cz.

Jan Oulík, tiskové oddělení Charity ČR, mobilní telefon: 603 895 984