Na povodňovém kontě jsou téměř tři miliony, pomůže i DMS z Velehradu

Tisková zpráva Charity ČR ze soboty 4. července 2009

(ČR) Na sbírkovém kontě Charity ČR určeném na pomoc obětem povodní se sešly téměř tři miliony korun. Na pomoc postiženým povodněmi lze nyní přispět i prostřednictvím DMS VELEHRAD na číslo 87777. Na sbírkovém kontě (číslo účtu: 22770022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 906), které bylo vyhlášeno 25. června 2009, je k dnešnímu dni 2 999 526 Kč. Na konto přispěla Charita ČR z vlastního krizového fondu částkou 200 000 Kč, dalších 100 000 Kč přispěla KDU-ČSL a zbylých 2 699 526 Kč věnovalo tisíc čtyři sta devadesát jednotlivců či organizací.

Z vybrané částky již 400 000 Kč putovalo Charitám v Ostravě, Olomouci a Českým Budějovicím na nákup pomůcek pro úklid, nářadí, stavebních pomůcek, desinfekce apod. V každé z těchto Charit působí koordinátor povodňové pomoci. Do obcí na Novojičínsku bylo zapůjčeno několik desítek vysoušečů, na Jesenicku působí pět sociálních týmů, ve Veselí nad Lužnicí vznikl humanitární sklad atd. „Vybrané prostředky jsou použity v současné době na akutní fázi pomoci, do budoucna budeme dlouhodobě pomáhat při obnově zničených obydlí a to především lidem v sociální tísni,“ říká ředitel Charity ČR Oldich Haičman. ,,Za všechny příspěvky dárcům srdečně děkujeme.“

Přispět na sbírkové konto lze i osobně, v sídle Arcidiecézní charity Olomouc, Křížkovského 6 a v sídle Charity ČR, Vladislavova 12, Praha 1 (v obou případech v pracovní dny od 9-16 hodin).

Obcím, které zasáhla velká voda, pomůže také interaktivní charitativní sbírka konaná během Dnů dobré vůle na Velehradě ve dnech 4. a 5. července. Přispět lze zasláním DMS VELEHRAD na číslo 87777, které je společné pro všechny mobilní operátory (cena jedné DMS je 30 Kč, příjemce pomoci obdrží 27 Kč). Výtěžek bude pak rozdělen rovným dílem mezi čtyři neziskové organizace: na Charitu ČR – pomoc po povodních, Nadační fond Adiuvare, Salesiánské středisko volného času Don Bosco a Hospic Dobrého Pastýře.

Více na stránkách www.charita.czwww.velehrad.eu.

Jan Oulík, tiskové oddělení Charity ČR, mobilní telefon: 603 895 984