Diecézní charita Litoměřice pomáhá obětem povodní

Tisková zpráva Diecézní charity Litoměřice ze čtvrtka 9. července 2009

(Litoměřice) Diecézní charita Litoměřice poskytla obyvatelům obcí Ústeckého kraje, které byly postiženy přívalovou povodní hmotnou pomoc v celkové výši 50.000,- Kč.

Ve středu 8. července 2009 dopravila Diecézní charita Litoměřice hmotnou pomoc do obcí Benešov nad Ploučnicí, Markvartice (i pro obec Veselé), Horní a Dolní Habartice. Zástupcům postižených obcí bylo předáno zejména úklidové nářadí a pomůcky, čistící a desinfekční prostředky v hodnotě 50.000,- Kč. Občanům obce Benešov nad Ploučnicí bylo zapůjčeno devět kondenzačních vysoušečů a dva vysokotlaké čističe.

Kromě této hmotné pomoci zajistila Diecézní charita Litoměřice dopravu dvou dodávek balené vody do postižených oblastí, které obětem povodní darovala firma Zátka. s.r.o z Brandýsa nad Labem.

Diecézní charita Litoměřice bude i nadále sledovat situaci v postižených oblastech a je připravená reagovat na potřeby obyvatel zasažených povodní. Děkujeme všem dárcům, kteří nám umožnili tuto pomoc uskutečnit.

Charita ČR vyhlásila sbírkové konto na pomoc obětem povodní na východní Moravě na číslo účtu: 22770022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 906. Současně Charita Česká republika věnovala ze svého sbírkového účtu na tento účel 300 000 Kč.

Více na stránkách www.charita.cz

Roman Striženec
Diecézní charita Litoměřice
Adresa: Dómské náměstí 10, 412 01 Litoměřice
Tel/Fax: 416 731 452
e-mail: dchltm@dchltm.cz
WWW: www.dchltm.cz