Most pro postižené povodní

09. 07. 2009 – Ze sbírky, kterou pro lidi postižené povodní pořádá Charita Česká republika, financovala Charita Javorník stavbu mostu k domu v obci Uhelná. V domě žije pan R., který je imobilní – po mozkové mrtvici, a jeho manželka má rovněž omezenou pohyblivost.

Vzhledem k tomu, že „blesková povodeň“ zničila v obci veškeré komunikace včetně mostu, péče o oba postižené, kteří v domě zůstali doslova odříznuti od světa, byla ohrožena.

Most z příspěvku Charity ve výši 25 tisíc korun postavili za necelé dva dny vojáci Armády České republiky.

Další informace o pomoci Arcidiecézní charity Olomouc lidem postiženým povodní si můžete přečíst na www.acho.caritas.cz.

Robert Neugebauer, ředitel Charity Javorník