Oblastní charita Chomutov

Adresa: nám. 1.máje 32, 430 01 Chomutov
Telefon:474 652 574
Ředitel:Jiří Kočan
Služby: Domácí péče Ostatní střediska pomoci

Střediska provozovaná jiným subjektem:

Domácí péče CHOPS Chomutov

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice
Adresa: Březenecká 4804, 430 04 Chomutov
Telefon:474 686 195
E-mail:chops.chomutov@dchltm.cz
Vrchní sestra:Jitka Sedláčková (tel.: 731 402 445)
IČ:40229939
Číslo účtu:31836441/0100
Identifikátor služby:9801549

Terénní programy Magdala Chomutov a Teplice

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice
Telefon:416 733 487
Cílová skupina:osoby komerčně zneužívané, osoby,které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.
Identifikátor služby:7908464

Projekt Magdala je terénní program, jehož prostřednictvím je nabízená pomoc ženám a dívkám,které se živí prostitucí.

Hlavními cíli programu je snižování zdravotních a bezpečnostních rizik spojených s tímto způsobem života prostřednictvím distribuce zdravotnického a hygienického materiálu, osvětové a informační činnosti, zprostředkování zdravotnických a dalších návazných služeb a dále stála a otevřená nabídka služeb, které mohou pomoci klientce, pokud se rozhodne změnit dosavadní způsob života (azylové bydlení, integrační programy).

Kontaktní práce je realizována v pravidelných čtrnáctidenních intervalech v odpoledních až nočních hodinách v okrese Chomutov a Teplice.