Chrastava

Na základě zrušovacího dekretu Biskupství litoměřického ze dne 13. 12. 2005 byla církevní právnická osoba Oblastní charita Chrastava, IČ: 46746595 ke dni 31. 12. 2005 zrušena. Veškeré jmění, závazky a pohledávky této zrušené charity přešly na Oblastní charitu Liberec

Střediska provozovaná jiným subjektem:

Zařízení pro seniory Domov pokojného stáří – Domov sv. Vavřince

Provozuje:Oblastní charita Liberec
Adresa: Školní 124, 463 31 Chrastava
Telefon:485 143 968, 485 143 968
Mobil:731 402 508
Kontaktní osoba:Helena Hlavatá, vrchní sestra
Kapacita zařízení:20 lůžek
Působnost domova:Liberecký kraj
Provozní doba: nepřetržitá se stálou přítomností personálu

Klienti DPS v Chrastavě
Budova DPS v Chrastavě