Farní charita Česká Lípa

Adresa: Hrnčířská 721, 470 01 Česká Lípa
Telefon:487 829 871
E-mail:administrativa@fchcl.cz
Webové stránky:www.fchcl.cz
Ředitel:Eva Ortová (tel.: 487 829 871)
Zástupce ředitele:Hana Denizová
IČ:70226148
Číslo účtu:2677750267/0100
Provozní doba:
Po – Pá 7:30 – 11:30 12:00 – 16:00
Služby: Domovy pro matky v tísni Pomoc zdravotně postiženým Charitní poradny Pomoc uprchlíkům Dětské projekty

Ředitelna

telefon: 487 829 871, email: reditelna@fchcl.cz

Administrativa, koordinátor CHD

telefon: 487 829 871, email: administrativa@fchcl.cz

Chráněná dílna Jonáš

email: ch.dilna@fchcl.cz

Dům Jonáš (vedoucí)

email: dumjonas@fchcl.cz

Nonstop služba Domu Jonáš

email: nonstop@fchcl.cz

Poradna pro cizince

email: cizinci@fchcl.cz

Domovy pro matky v tísni Dům Jonáš

Provozuje:Farní charita Česká Lípa
Adresa: Dubická 2189, 470 01 Česká Lípa
Telefon:487 829 873 - nepřetržitě
Mobil:774 116 499 - nepřetržitě
Odpovědná osoba:Hana Denizová (tel.: 487 829 872, 776 116 416)
Kapacita:12 pokojů (12 matek + max. 30 dětí)
Působnost:Regionální s možností celorepublikovou
Provozní doba: nepřetržitý provoz

Dům pro matky s dětmi v tísni

Dům pro matky s dětmi v tísni Jonáš

Posláním Domu Jonáš je pomoc ženám a matkám s nezaopatřenými dětmi v tísni, občanům ČR. Poskytujeme placené azylové ubytování, přechodně na maximální dobu 1 roku. Neposkytujeme stravu, ale uživatelky služby (dále jen klientka) mají možnost stravu samostatně připravovat. Ubytovaným je zdarma poskytováno základní sociálně právní poradenství (informace k vyřizování sociálních dávek, pomoc při sepsání návrhů k soudu, poskytujeme informace a zprostředkováváme kontakty na ostatní služby dle potřeb klientky).

Cílová skupina uživatelů služeb:

Poskytované služby:

Doprovodné služby:

Logo domu Jonáš

Dětské projekty Klub Velryba – součást projektu Dům Jonáš

Provozuje:Farní charita Česká Lípa
Adresa: Dubická 992, 470 01 Česká Lípa
Telefon:487 829 877
Odpovědná osoba:Pavla Bošová
Kapacita:10 dětí / den
Působnost:místní

Děti při pečení

Individuální práce s dětmi

Jedná se o hlídání dětí v době individuálního vedení matky. Program je přizpůsoben věku dítěte, vychází z vývojových potřeb a zájmů dítěte. Pracovník sleduje psychomotorický, intelektový, emocionální, psychický a sociální vývoj dítěte, zaměřuje se především na oblasti, v nichž se dítě jeví jako opožděné, dále rozvíjí nadání dítěte v určitém směru.

Klub Velryba

V odpoledních hodinách se tento pracovník věnuje dětem školním ve věkovém rozsahu 6 – 15 let v Klubu Velryba. Při přijetí matky a dětí k pobytu provede tento pracovník pohovor s matkou, z kterého zjistí potřeby a zájmy dítěte – školní výsledky, eventuální nutnou pomoc při vypracovávání domácích úkolů, logopedické a jiné vady, včetně činností ve volném čase. V součinnosti s matkou pracovník naplánuje plnění potřeb dítěte. Pokud má matka zájem, řeší s ní i výchovné situace.

Pracovník má naplánovány i větší akce, které jsou rozloženy do průběhu celého roku (např. vítání jara, oslava velikonoc, den matek, dětský den, maškarní, mikulášská a vánoční besídka, návštěva kina, výstavy, ranče a jiné výlety do okolí).

Služba je bezplatná.

Pomoc zdravotně postiženým Chráněná dílna Jonáš

Provozuje:Farní charita Česká Lípa
Adresa: Dubická 992, 470 01 Česká Lípa
Telefon:487 829 871, 487 829 875
Kapacita:13 včetně koordinátora a mistrové
Působnost:místní
Provozní doba:
Po – Pá 7:00 – 13:30

Projekt Chráněná dílna Jonáš zahájil svou činnost v březnu 2004. V současné době dílna zaměstnává 15 osob včetně mistrové. Zaměstnanci dílny jsou lidé se zdravotním handicapem, kteří pobírají částečný nebo plný invalidní důchod a pracují na zkrácený pracovní úvazek.

Ke své práci Chráněná dílna Jonáš využívá prostory o rozměrech 270 m², ve kterých jsou kromě vlastní dílny, skladovací prostory a kvalitní sociální zázemí. V jejím majetku je válcový výsekový lis (pro kartón, molitan a umělou hmotu), litinové nůžky pro délku materiálu do 1 m, vysokozdvižný ruční vozík ALFA, paletový vozík a další drobné nářadí. Dílna rovněž disponuje automobilem Ford Transit.

Nejčastější pracovní náplní dílny je skládání a kompletace kartónových krabiček (pro umělecké sklo, šperky či bižuterii), kompletace a balení igelitových sáčků, kompletace drobného propagačního materiálu (především z papíru nebo umělých hmot), navlékání korálků, kompletace ptačích krmítek a další jednoduché práce.

Veškerá produkce od zadávajících firem (SCA PACKAGING ČR s.r.o. s pobočkou v Novém Boru, PVO Zákupy a dalších), je exportována na zahraniční trh (např. USA, Finsko). Tomu také odpovídá vysoká kvalita našich výrobků, na kterou dohlíží mistrová dílny, která zároveň hlídá plnění termínů zakázek, přiděluje zaměstnancům práci podle jejich schopností a zajišťuje bezpečný chod dílny.

Těší nás, že zadavatelé zakázek mají s naší Chráněnou dílnou Jonáš velmi dobré zkušenosti a doposud nedošlo k jediné reklamaci.

Pomoc uprchlíkům Poradna pro dlouhodobě legálně usazené cizince

Provozuje:Farní charita Česká Lípa
Adresa: Dubická 2189, 470 01 Česká Lípa
Mobil:774 116 412
Odpovědná osoba:Ing. Blanka Krajníková
Provozní doba:
Po 8:00-16:00
St 8:00-16:00

Poradna pro dlouhodobě usazené cizinceCílovou skupinou tohoto projektu jsou cizinci, kteří se nacházejí v nouzi a na území ČR se zdržují legálně s povoleným pobytem na dlouhodobá víza nad 90 dnů nebo s trvalým pobytem. Jedná se o cizince, kteří již opustili azylové zařízení, případně se do České republiky dostali jinou legální cestou. Těmto klientům poskytujeme pomoc při řešení jejich nepříznivých situací formou sociálně-právního poradenství, asistence a podle možností i materiálně, a to bez ohledu na vyznání, rasovou nebo národnostní příslušnost.

Individuální podpora v různých oblastech

Práce s cizinci v IAS a PoS ve Stráži pod Ralskem

V těchto zařízeních pro klienty poskytujeme 1× týdně volnočasové aktivity, které jsou orientovány na děti do 14 let věku a jsou výtvarně a sportovně zaměřené.

Dospělým klientům nabízíme právní poradenství, vzdělávání v rámci cyklu přednášek sociokulturního minima, které obsahují základní informace – např. geografické, o politické a sociální struktuře ČR, rodině, bydlení, zaměstnání apod. Na tyto přednášky navazuje služba terénního pracovníka, který pomáhá klientům integrovat se do společnosti, s hledáním zaměstnání, bydlení aj.

Pomoc uprchlíkům Humanitární sklad ošacení Bělá pod Bezdězem – Jezová

Provozuje:Farní charita Česká Lípa
Provozní doba:
Úterý 9:00 – 14:00

Záchytné zařízení pro cizince (ZZC)

Humanitární šatník – Bělá pod BezdězemV tomto zařízení provozujeme humanitární sklad, ve kterém klienti získají nejen ošacení, ale také hračky, hry, kočárky, obuv atd. Sklad je zásobován z darů věnovaných Farní charitě Česká Lípa a je pravidelně doplňován. Také zde probíhají 1× týdně volnočasové aktivity.

Provozní doba humanitárního skladu: úterý od 9.00 do 14.00 hodin.

Sortiment – ošacení dámské, pánské, dětské, obuv, tašky, kabelky, pásky, hračky, kočárky, literatura aj., je klientům vydáván zdarma na základě písemného seznamu od pověřeného pracovníka ZZC, který si sebou přinesou.

Pomoc uprchlíkům Charitní šatník Česká Lípa

Provozuje:Farní charita Česká Lípa
Adresa: Dubická 2189, 470 01 Česká Lípa
Telefon:487 829 872-3
Provozní doba:
Po 10:00 – 14:00
St 10:00 – 14:00
9:00 – 13:00 pro klienty-azylanty ze Stráže pod Ralskem, čas se přizpůsobuje jejich možnostem

Prostory: areál Farní charity Česká Lípa. Jedná se o 2 místnosti se sociálním zázemím a zkušební kabinkou v přízemí Domu Jonáš.

Vybavení: kabinka k vyzkoušení ošacení, stojací věšáky a regály, dětský koutek.

Sortiment:

Způsob přijímání darů: uvítáme zejména dámské a dětské oblečení všech druhů, přinést můžete také oblečení pánské, vítaná především pánská obuv. Prosíme dárce, aby všechny oděvy před odevzdáním do Charitního šatníku vyprali a také zvážili, zda jsou ještě použitelné. Obuv přijímáme čistou a opravenou.

Charitní šatník shromažďuje také dary v podobě vyřazeného vybavení pro domácnost (skříně, postele, kuchyňské linky) a funkční elektrospotřebiče: ledničky, pračky, žehličky, světla, radiopřijímače, přehrávače apod…
Předání těchto darů je potřeba osobně nebo telefonicky domluvit s pracovníky Azylového Domu Jonáš.

Všechny dary přijímáme od dárců v Azylovém Domě Jonáš, Dubická 2189, Česká Lípa a to nepřetržitě.

Způsob vydávání: vybrané ošacení (obuv, vybavení pro domácnost atd.) se vydává v otevírací hodiny a dny – viz výše. Ošacení a další věci si klienti vybírají podle svých potřeb.

Obsluha šatníku: pracovnice charitního šatníku.

Nová služba poskytovaná pracovnicí šatníku: úprava ošacení (správka, žehlení).

Oblast působnosti: uživatelé služeb Azylového Domu Jonáš, klienti Správy uprchlických zařízení MV ČR (záchytné zařízení Bělá – Jezová) a pro sociálně potřebné občany

Ceník:

Ošacení pro dospělé 20,- za kus
Dětské oblečení 15,- za kus
Kojenecké oblečení 10,- za kus
Čepičky, ponožky 5,- za kus
Bundy 30,- za kus
Obuv pro dospělé 20,- za pár
Dětská obuv 15,- za pár
Zimní obuv pro dospělé 30,- za pár
Pásky, šátky 10,- za kus
Dětské aktovky, dámské kabelky 20,- až 30,- za kus
Hračky 10,- až 30,- za kus
Dekorativní prvky (sošky, ozdoby…) 10,- za kus
Kuchyňské nádobí, knihy atd. dle dohody
Kočárky dle dohody