Diecézní charita Litoměřice

Adresa: Dómské náměstí 10, 412 01 Litoměřice
Telefon:416 731 452
Fax:416 731 452
E-mail:dchltm@dchltm.cz
Ředitel:Růžena Kavková (tel.: 416 735 606, 603 313 247)
Prezident:R.D. ICLic Józef Szeliga (tel.: 777 020 426)
IČ:40229939
Číslo účtu:174441471/0100
Provozní doba:
Po – Pá 8:00 – 16:00
Služby: Domovy pro matky v tísni Charitní poradny Pomoc uprchlíkům Humanitární pomoc Charitní šatník Ostatní střediska pomoci Terénní programy

Ekonom

Helena Tocauerová, e-mail: ekonom@dchltm.cz, telefon: 416 731 452 linka 23, mobil: 603 175 783

Mzdová účetní

Marie Klepáčková, e-mail: mzdy@dchltm.cz, telefon: 416 731 452 linka 23

Účetní

Zdeňka Veselá, e-mail: ucetni@dchltm.cz, telefon: 416 731 452 linka 23

Poradce pro uprchlíky a migranty

Roman Striženec, e-mail: migrace@dchltm.cz, tel: 416 733 487, fax: 416 733 485, mobil: 603 943 233

Sociální pracovnice

Marie Haufová, tel: 416 733 487, fax: 416 733 485, mobil 603 175 830

Sociální pracovnice

Veronika Plhalová, tel: 416 733 487, fax: 416 733 485

Sociální pracovnice

Adéla Trochtová, tel: 416 733 487, fax: 416 733 485, mobil 734 435 168

Koordinátor projektů

Pavel Akrman, e-mail: projekty@dchltm.cz, telefon: 416 731 452, mobil: 603 175 785

Správa

Alois Kubišta, e-mail: sprava@dchltm.cz, telefon: 416 731 452, mobil: 603 175 812

Pomoc vězňům

Marta Zachová, telefon: 416 731 452 linka 24

PR a vzdělávání

Edith Kroupová, e-mail administrativa@dchltm.cz,
tel: 416 731 452, mobil: 731 534 100

Vchod do DCH Litoměřice
Interiér DCH Litoměřice

Pomoc uprchlíkům Poradna pro uprchlíky a migranty Litoměřice

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice
Adresa: Dómské náměstí 10, 412 01 Litoměřice
Telefon:416 733 487
Mobil:603 943 233
Fax:416 733 485
E-mail:migrace@dchltm.cz
Poradce pro uprchlíky:Roman Striženec (tel.: 603 943 233)
Sociální pracovnice:Marie Haufová (tel.: 603 175 830)
 Veronika Plhalová (tel.: 731 557 615)
Provozní doba:
Po 10:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Út 8:00 – 12:00 12:30 – 16:00
St 8:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Čt 8:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Identifikátor služby:4836687

Posláním poradny pro uprchlíky a migranty je poskytovat pomoc cizincům v nouzi, kteří pobývají legálně na území České republiky.

Cílová skupina:

Cílem služby je prostřednictvím poradenství zmírňovat nepříznivé sociální situace cizinců

Poradna poskytuje následující služby:

Služby jsou pro uživatele poskytovány bezplatně.

Projekt je realizován za podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a MPSV.

Ministerstvo vnitra
EU
MPSV
Centrum pro integraci cizinců v Ústeckém kraji

Pomoc uprchlíkům Ubytovna pro cizince s vízem za účelem strpění pobytu Litoměřice

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice
Adresa: Pobřežní 232/1, 412 01 Litoměřice
Telefon:416 733 487
Kontakt:Irena Brejchová (tel.: 734 435 168)
Kapacita:30 osob

Diecézní charita Litoměřice obnovila v roce 2003 provoz ubytovny pro cizince s vízem za účelem strpění pobytu. Cílem tohoto projektu je poskytnout ubytování a sociální asistenci (zejména sociální a základní právní poradenství, řešení a předcházení sociální tenze, překladatelství, tlumočnictví, materiální pomoc, aj.) cizincům, kteří si podali kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu proti rozhodnutí o neudělení azylu.

Projekt je realizován na základě smlouvy se Správou uprchlických zařízení MV ČR.
Správa uprchlických zařízení

Ostatní střediska pomoci Pomoc postiženým povodněmi

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice
Adresa: Dómské náměstí 10, 412 01 Litoměřice
Telefon:416 731 452
E-mail:dchltm@dchltm.cz

Charitní poradny Charitní poradna – Poradenství v zadluženosti

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice
Adresa: Dómské náměstí 10, 412 01 Litoměřice
Telefon:416 733 487
Fax:416 733 485
E-mail:dchltm@dchltm.cz
Provozní doba:
St 8:00 – 12:00 12:30 – 15:30
Identifikátor služby:7429073

Může nastat taková situace, ve které Vám problémy s dluhy přerostou přes hlavu a Vy nevíte, kdo a jak Vám může pomoci.

Cílová skupina

Naše poradenské služby…

Poradenství v zadluženostiMůžeme pracovat s Vámi a společně najít řešení Vašeho dluhu, nebo pokud hledáte pomoc.

Jak byste měli být připraveni…

Otázky a odpovědi

Důležitou součástí projektu Poradenství v zadluženosti je také poskytovat informace o rizicích spojených se zadlužením. Diecézní charita Litoměřice školám nabízí hodinový interaktivní blok, v jehož rámci jsou žákům zprostředkovávány informace preventivně působící proti budoucímu neřešitelnému zadlužení.

Projekt je realizován za podpory Města Litoměřice a MPSV.

Litoměřice
MPSV

Charitní šatník Charitní šatník Litoměřice

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice
Adresa: Dómské náměstí 10, 412 01 Litoměřice
Telefon:416 731 452
Vedoucí:Marta Zachová
Provozní doba:
Po 9:00-12:00 13:00-16:00 pro soc.potřebné
Út 9:00-12:00 13:00-14:30 pro soc.potřebné
St 8:00-16:00 pro veřejnost
Čt 9:00-12:00 13:00-14:30 pro soc.potřebné
zavřeno

Charitní šatník slouží maminkám s dětmi na mateřské dovolené, seniorům, sociálně slabým rodinám, bezdomovcům a uprchlíkům.

Diecézní charita Litoměřice provozuje charitní šatník, který své služby a pomoc poskytuje již více jak patnáct let. Provoz a celé zázemí zajišťují dobrovolnice, které s velkou obětavostí třídí, skládají a připravují oblečení pro všechny potřebné. Od roku 1994, kdy přijel první nákladní vůz s pomocí z partnerské Charity v Německu, do dnešních dnů, tyto obětavé dobrovolnice zpracovaly již na 70 takovýchto zásilek ošacení.

Charitní šatník přijímá pánské, dámské i dětské oděvy, bundy, rifle, košile, kalhoty, sukně apod. Pokud dárce přinese například zimní ošacení v letních měsících, musíme jej požádat, aby nás s tímto sortimentem navštívil až na podzim, protože skladovací prostory jsou značně omezené.

Prosíme dárce, aby přinesené oděvy před darováním do Charitního šatníku vyprali a přesvědčili se zda jsou funkční. Často se stává, že na nich nefunguje zapínání nebo jsou zcela nepoužitelné. Nového majitele si taktéž stěží najdou oděvy hodně staré a z méně praktických materiálů a střihů.

Šatník DCH Litoměřice
Šatník DCH Litoměřice

„Děkujeme všem lidem, kteří přicházejí do Charitního šatníku a za respektování podmínek pro výdej ošacení. Děkujeme všem našim dárcům za poskytnuté finanční i materielní dary a za jejich přízeň.“
pracovníci Charitního šatníku

Domovy pro matky v tísni Domov sv. Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice
Adresa: nám. Jiřího 29, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Telefon:412 379 211
E-mail:dmm.jiretin@dchltm.cz
Vedoucí:Hana Venturová
Kapacita:21 matek, 40 dětí
Působnost:celé ČR
Číslo účtu:78-5209920257/0100
Provozní doba: služba se poskytuje nepřetržitě
Identifikátor služby:4013275

Zařízení, které provozovalo SČKCH – Domovy duchovních a řeholnic, přešlo 1. října 2002 pod DCH Litoměřice.

Azylové zařízení je určeno pro handicapované matky s dětmi a handicapované těhotné ženy z celé ČR, které nejsou schopny se samy bez pomoci o děti postarat. Výhodou je, že matka i sourozenci zůstávají pohromadě. O klientky pečují sociální pracovnice, pracovníci v sociálních službách a s Domovem spolupracují odborníci: psychiatr, psycholog, psychoterapeut, socioterapeut. Dohlížejí a pomáhají matkám zvládnout péči o děti a domácnost a nalézt vlastní síly k řešení své tíživé situace.

Posláním Domova je rozetnutí začarovaného kruhu ústavní výchovy. Co to znamená? Většina maminek sama nezažila výchovu v rodině, pouze výchovu ústavní. Cílem služeb je pomoc matkám, aby po opuštění Domova byly schopny vést samostatný život a zařadit se do samostatného života ve společnosti.

V zařízení je poskytována výchovná činnost, asistenční služba (při jednání s úřady, soudy, návštěva lékaře apod), pomoc při vyřizování sociálních dávek, psychoterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů.Jsou zde pro klientky organizovány kurzy vaření, šití, programy společných činností matek s dětmi, zprostředkování služeb vzdělávacích institucí a možnost využití sociálního šatníku.

Pobyt v zařízení není časově omezen.

Kromě uvedených služeb pro handicapované maminky s dětmi, které jsou zde ubytovány, zařízení poskytuje službu odborného sociálního poradenství pro handicapované osoby, které se ocitly v tíživé sociální situaci a potřebují pomoci. Tato služby je poskytována každou středu od 8.00 do 16.30 hodin v Domově svaté Máří Magdaleny. Při Domově vzniklo Centrum sociální rehabilitace, které sídlí na adresa Tyršova 22, Jiřetín pod Jedlovou, 407 56. V Centru je poskytována pobytová služba sociální rehabilitace, která je určena nejen pro klientky Domova, ale handicapované těhotné ženy a matky s dětmi z celé ČR.

Domov sv. Máří Magdaleny
Domov sv. Máří Magdaleny

Článek „Kousek obyčejné lásky“

ESF EU OP-LZZ www.esfcr.cz
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Pomoc zdravotně postiženým Poradna pro osoby s handicapem při Domově sv. Máří Magdalény

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice
Adresa: nám. Jiřího 29, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Telefon:412 379 211
E-mail:dmm.jiretin@dchltm.cz
Vedoucí:Hana Venturová
Forma služby:ambulantní
Působnost:celá ČR
Číslo účtu:78-5209920257/0100
Identifikátor služby:2403339

Cílem této služby je pomoci osobám s handicapem při řešení jejich nepříznivé situace se zaměřením na potřeby osob s handicapem.

Cílová skupina:

Služba zahrnuje tyto činnosti:

Způsob poskytování odborného poradenství je přizpůsobený osobám s handicapem, které vyžadují specifický přístup (způsob komunikace, zvýšená míra asistence při jednání na úřadech nebo při komunikaci s úřady oproti běžným občanským poradnám). Odborné poradenství poskytují dva soc. pracovníci s dlouholetou praxí v práci s lidmi s handicapem.

Služba je poskytována každý týden ve středu, od 8.30 do15.30. hod. Mimo uvedené hodiny lze soc. pracovníka kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvit si individuální termín. Kancelář Poradny se nachází v přízemí budovy Domova sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou, služba je určena lidem s handicapem z celé republiky.

Ostatní střediska pomoci Centrum sociální rehabilitace při Domově sv. Máří Magdalény

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice
Adresa: nám. Jiřího 29, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Telefon:412 379 211
E-mail:dmm.jiretin@dchltm.cz
Vedoucí:Hana Venturová
Kapacita:4 ženy, 1 matka s dětmi
Působnost:celá ČR
Číslo účtu:78-5209920257/0100
Identifikátor služby:8732156

Cílem služby je pomoci osobám s handicapem (osamělé ženy a matky s dětmi) dosáhnout samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností.

Centrum soc. rehabilitace je určeno pro 4 osamělé ženy s handicapem a jednu handicapovanou matku s dětmi z celé republiky. Není podmínkou, aby budoucí uživatelka služby byla před užíváním služeb Centra soc. rehabilitace uživatelkou služeb azylového domu Domov sv. Máří Magdalény.

Soc. rehabilitaci vhodně doplňuje služba Odborné poradenství pro osoby s handicapem, která uživatelkám nabízí psychologické, sociální a právní poradenství.

Služba zahrnuje tyto činnosti:

Domácí péče Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (CHOPS)

CHOPS je registrována jako nestátní zdravotnické zařízení. Poskytuje komplexní péči v domácím prostředí klientům. Tato péče zahrnuje odborné ošetřovatelské úkony např.: aplikace injekcí, převazy, měření krevního tlaku, odběry krve, prevence proleženin, rehabilitace, ale i pomoc při jídle, nákupy, doprovod k lékaři a také péči o duchovní pohodu klientů.

Klienty CHOPS jsou ti, kteří by jinak museli být hospitalizováni nebo by museli být umístěni v sociálním zařízení.

Pracovní tým CHOPS je tvořen vrchní sestrou, mobilní sestrou, rehabilitační pracovnicí. Má lékaře metodika, spolupracuje s lékařem klienta, s duchovním a příbuznými klienta.
Diecézní charita Litoměřice provozuje střediska CHOPS v Chomutově, Liberci a Charitní ošetřovatelskou službu (CHOS) v Mladé Boleslavi.

CHOPS Litoměřice
CHOPS Litoměřice

Domácí péče CHOPS Chomutov

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice
Adresa: Březenecká 4804, 430 04 Chomutov
Telefon:474 686 195
E-mail:chops.chomutov@dchltm.cz
Vrchní sestra:Jitka Sedláčková (tel.: 731 402 445)
IČ:40229939
Číslo účtu:31836441/0100
Identifikátor služby:9801549

Domácí péče CHOPS Liberec

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice
Adresa: Markova 4, 460 14 Liberec
Telefon:485 120 104
E-mail:chos.liberec@volny.cz
Vrchní sestra:Zdeňka Černá (tel.: 603 505 963)
IČ:40229939
Číslo účtu:932070287/0100
Identifikátor služby:3632154

Domácí péče CHOPS Mladá Boleslav

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice
Adresa: Diecézní charita-domácí péče, Na Radouči 1081, 293 01 Mladá Boleslav
Telefon:326 722 070
E-mail:chops.mboleslav@dchltm.cz
Vrchní sestra:Pavlína Šimková (tel.: 603 175 844)
IČ:40229939
Číslo účtu:17634181/0100

v regionu Mladá Boleslav se od 1.1.2011 poskytuje kromě ošetřovatelské (zdravotní) domácí péče také pečovatelská služba.

Domácí péče CHPS Mnichovo Hradiště

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice
Adresa: Družstevní 1451, 295 01 Mnichovo Hradiště
Telefon:326 772 282
E-mail:chps.mhradiste@dchltm.cz
Vedoucí pečovatelka:Stanislava Picková (tel.: 731 402 442)
Číslo účtu:43-1216470217/0100
Identifikátor služby:4396664

Charitní pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob nebo v zařízeních sociálních služeb.

Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru apod.), pomoc při osobní hygieně anebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz oběda, pomoc při přípravě jídla a pití, podání jídla apod.), pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid, velký úklid, nákupy, praní a žehlení prádla, pochůzky, vyzvednutí léků, apod.), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a sociální poradenství.

Provozní doba: v pracovních dnech od 7,00 do 22,00 hod (v odůvodněných případech, kterými se rozumí náhlé zhoršení zdravotního stavu klientů, nepřítomnost pečovatelské osoby apod., i v sobotu a neděli nebo ve svátek

Oblast působnosti: Mnichovo Hradiště, Bakov nad Jizerou a přilehlé obce

Pomoc zdravotně postiženým Osobní asistenční služba Mnichovo Hradiště

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice
Adresa: Dům s pečovatelskou službou, Družstevní 1451, 295 01 Mnichovo Hradiště
Telefon:326 772 282
Mobil:731 402 442
E-mail:chps.mhradiste@dchltm.cz
Vedoucí:Stanislava Picková
Cílová skupina:osoby s chronickým, zdravotním a tělesným onemocněním a senioři
IČ:40229939
Číslo účtu:43-1216470217/0100
Provozní doba: 7 dnů v týdnu 24 hodin denně
Identifikátor služby:3920150

Posláním služby Osobní asistence je umožnit osobám se zdravotním postižením žít plnohodnotný nezávislý život ve vlastním přirozeném prostředí.

Co nabízíme:

Terénní programy Magdala Chomutov a Teplice

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice
Telefon:416 733 487
Cílová skupina:osoby komerčně zneužívané, osoby,které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.
Identifikátor služby:7908464

Projekt Magdala je terénní program, jehož prostřednictvím je nabízená pomoc ženám a dívkám,které se živí prostitucí.

Hlavními cíli programu je snižování zdravotních a bezpečnostních rizik spojených s tímto způsobem života prostřednictvím distribuce zdravotnického a hygienického materiálu, osvětové a informační činnosti, zprostředkování zdravotnických a dalších návazných služeb a dále stála a otevřená nabídka služeb, které mohou pomoci klientce, pokud se rozhodne změnit dosavadní způsob života (azylové bydlení, integrační programy).

Kontaktní práce je realizována v pravidelných čtrnáctidenních intervalech v odpoledních až nočních hodinách v okrese Chomutov a Teplice.

Humanitární pomoc Romská osada Kojatice (Slovensko)

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice
Adresa: Dómské náměstí 10, Litoměřice, 412 01 
Telefon:416 733 487
Fax:416 733 487
Odpovědná osoba:Edith Kroupová, vedoucí projektu

Cílem projektu je přispět k celkovému zlepšení sociální situace romské komunity při obci Kojatice v okrese Prešov v Košickém kraji ve Slovenské republice. Romská osada Kojatice se nachází v extraviliánu obce Kojatice a k trvalému pobytu je zde hlášeno 150 obyvatel, nicméně skutečný počet obyvatel zde žijících je vyšší. Tak jako jiné komunity v tomto regionu i v Kojaticích žijí romští obyvatelé v naprosto nevyhovujícím sociálním prostředí. Komplex problémů, který postihuje kojatické Romy zahrnuje nevyhovující bydlení ve „vaľkových chyžích“, které jsou postaveny bez kolaudace na obecních pozemcích, do kterých není zavedena voda a není k dispozici kanalizace. Prakticky všichni obyvatelé v produktivním věku jsou nezaměstnaní a vzhledem k nízké úrovni vzdělání bez perspektivy dosažení ekonomické nezávislosti a jsou závislí na systému sociálních dávek. Mezi dospělými členy komunity je rozšířen alkoholismus, jehož progrese nadále devastuje sociální prostředí jak uvnitř komunity, tak i negativně dopadá na vztahy vůči majoritě, dochází k zanedbávání povinné péče a výchovy nezletilých dětí.
Od roku 2002, kdy v osadě začala realizovat naše projekty se podařilo včlenit poskytované služby do institucionálního rámce sociálních programů Obecního úřadu Kojatice.

Cílovou skupinou projektu jsou obyvatelé osady Kojatice. Jednotlivé sociální služby a aktivity se dále zaměřují na konkrétní věkové skupiny obyvatel tj. děti předškolního věku, děti školního věku, dospělí v produktivním věku a senioři. Cílová skupina nepřímých beneficiantů jsou obyvatelé obce Kojatice, tj. příslušníci majority a orgány místní samosprávy.

Celý program je naplňován následujícími aktivitami:

Kojatice
Kojatice

Humanitární pomoc Mongolsko – Zavedení studijního programu sociální práce – Ulánbátar

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice
Adresa: Dómské náměstí 10, Litoměřice, 412 01 
Telefon:416 733 487
Fax:416 733 487
Realizátor:Charita Česká Republika
Spoluřešitel:Diecézní charita Litoměřice
Projektový asistent:Roman Striženec

Projekt je financovaný ze zdrojů státního rozpočtu ČR v rámci rozvojové spolupráce České republiky

MPSV
Czech Republic Development Cooperation

Další informace o projektech Diecézní charity Litoměřice v Mongolsku se můžete dozvědět v souboru ke stažení

V roce 1990 došlo v souvislosti s globálními geopolitickými změnami v Mongolsku k hlubokým celospolečenským změnám, došlo k demokratizačním reformám a k transformaci ekonomiky z centrálně řízené na tržní. Tyto změny zasáhly široké společenské skupiny a přes množství pozitivních kroků Mongolsko trápí zejména vysoká míra chudoby. V posledních letech dochází v Mongolsku k reformě sociálního systému orientované zejména na decentralizaci služeb, reformu sociálních dávek, zavádění místních center poskytujících sociální služby a na rozvoj moderního systému sociální práce. Tento cíl má být dosahován prostřednictvím dílčích kroků, jako je vývoj metodologie pro sociální práci, vývoj školních osnov a studijního materiálu, zavedení systému akreditace vzdělávání v oblasti sociální práce a budování kapacit na centrální, regionální a místní úrovni. Podle odborníků Asijské rozvojové banky nepůsobí ve státní službě prakticky žádní sociální pracovníci v tradičním pojetí tohoto povolání. Přestože ve státní službě pracuje mnoho pracovníků na pozici „sociální pracovník“, jejich vzdělání bývá středoškolské a chápání tohoto povolání spočívá skutečně spíše ve výkonu administrativních činností. V prosinci 2005 došlo ke schválení zákonů, které jsou klíčové z hlediska rozvojového problému (obecný zákon o sociálním systému, zákon o sociálním zabezpečení pro osoby s postižením a zákon o sociálním zabezpečení pro seniory). Prostřednictvím nové legislativy je vymezován status a pracovní náplň sociálního pracovníka, je zaváděn systém vzdělávání a akreditací sociálních pracovníků prostřednictvím Národní rady pro akreditaci.

Přes všechny dosavadní kroky přetrvává jednoznačný deficit kapacity systému projevující se neschopností poskytovat příslušnému počtu klientů kvalitní sociální služby na odpovídající úrovni.

V zemi je mnoho sociálních problémů, jako např. alkoholismus, domácí násilí a sexuální zneužívání dětí, kriminalita mladistvích, fenomén „dětí ulice“, osamělí senioři. Vzhledem k tradičním celospolečenským postojům se jeví jako velmi problematická a obtížná situace lidí se zdravotním postižením. V Mongolsku je zaregistrováno převážně 115.000 osob se závažnějším zdravotním postižením, nicméně odborníci předpokládají skutečný počet vyšší a vykazující vzestupný trend. V typové struktuře postižení dominují postižení pohybového aparátu (asi 28.000 osob), duševní poruchy (přibližně 20.900 osob), nevidomí (přibližně 10.000 osob), neslyšící a lidé s vážnými poruchami řeči. V celkovém počtu se odhaduje dalších asi 42.000 osob, které trpí kombinovanými postiženími. Ze statistik Světové banky vyplývá, že míra chudoby mezi lidmi s postižením je významně vyšší než obecná míra chudoby v celkové populaci (zhruba o 52 procentních bodů), což zároveň indikuje, že osoby s postižením jsou zároveň jednou z nejzranitelnějších a nejohroženějších skupin mongolského obyvatelstva.

Obecně lze konstatovat, že faktory jako nedostatek kvalitních učitelů a odborníků, pomalé zavádění kurzů sociální práce, odlišné chápaní role sociálního pracovníka a nedostatek vytvořených pracovních míst pro sociální pracovníky způsobuje skutečnost, že v mongolském sociálním systému je zásadní deficit kvalifikovaných a motivovaných sociálních pracovníků. Tento deficit v konečném důsledku přispívá k velmi obtížné sociální situaci nejzranitelnějších skupin mongolské populace se všemi s tím spojenými sociálními důsledky.

Místo realizace projektu, hlavní město Mongolska Ulánbátar (oficiálně 844 tis. obyvatel, neoficiální odhady více než 1 mil obyvatel) je zároveň sídlem centrálních orgánů výkonné a správní moci. V souvislosti se značnou mírou centralizace a s dalšími faktory charakterizuje v posledním desetiletí Ulánbátar masivní imigrace venkovského obyvatelstva. Nově příchozí se usazují v jurtovištích (chášá) obklopujících centrum města a rozrůstá se zde konglomerát slumů. Životní podmínky v těchto oblastech jsou velmi obtížné, problémem je zejména zásobování vodou a hygienické podmínky obecně. Obecná míra nezaměstnanosti v Ulánbátaru a s ní spojená míra chudoby je příčinou výskytu sociálně patologických jevů, které jsou součástí rozvojového problému, a na který reaguje předkládaný projekt.

Záměrem projektu je přispět ke snížení chudoby postižených a zranitelných skupin obyvatelstva zlepšením jejich sociálně-ekonomické situace a zvýšením integrace do společnosti prostřednictvím posílení kapacit systému sociální práce a podpory jeho efektivní reformy.

Cílem projektu je do roku 2010 zavést vhodný vzdělávací program Sociální práce, který bude vycházet z potřeb systému sociální práce, včetně zajištění podpory a posílení kapacit odpovídajících orgánů státní správy a dalších subjektů činných v oblasti sociální práce a vzdělávání a  poskytnout systematickou podporu motivovaným sociálním pracovníkům, kteří kvůli nedostatku příležitostí nepracují ve svém oboru v přímé práci s klienty, a umožnit jim získat praktické zkušenosti a zároveň zpřístupnit kvalitní sociální služby postiženým a zranitelným skupinám v Ulánbátaru.

V rámci projektu vznikne v Ulánbátaru studijní středisko pro studenty oboru sociální práce vybavené výpočetní technikou a odbornou literaturou. Vybraní studenti (absolvují v zařízeních která poskytují sociální služby klientům odborné praxe dle cíleně vytvořené metodiky zaměřené zejména na podporu kompetencí studentů potřebných pro praktický výkon budoucí profese.

Mongolsko
Mongolsko

Humanitární pomoc Mongolsko – podpora mateřské školy pro děti z chudých rodin Erdenet

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice

V červenci 2007 předal pracovník Diecézní charity Litoměřice výtěžek Tříkrálové sbírky 2007 v Litoměřicích ve výši 2.000,- USD partnerské organizaci Caritas Mongolia.

Tento dar byl využit na vybavení mateřské školky pro děti z chudých rodin ve městě Erdenet severně od Ulánbátaru.

Děti v Mongolsku
Děti v Mongolsku

Humanitární pomoc Mongolsko – podpora dětského domova Savio Children’s Home

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice

Během své pracovní cesty, v rámci realizace projektů rozvojové spolupráce, uzavřel pracovník Diecézní charity Litoměřice darovací smlouvu s partnerskou organizací Salesiáni Dona Bosca, zastoupenou jejím ředitelem P. Paulem Leungem SDB. Na základě této darovací smlouvy byl převeden výtěžek Tříkrálové sbírky ve výši USD 7.000,- na účet partnerské organizace.

Tyto finanční prostředky budou použity na rekonstrukci nevyhovujících podlah a na zakoupení školního minibusu v zařízení Savio Children’s Home ve čtvrti Amgalan hlavního města Ulánbátaru.

V souvislosti se společenskou transformací mongolské společnosti v 90. letech se v zemi objevilo mnoho nových sociálních problému. Jednou z nejpalčivěji vnímaných výzev byl fenomén tzv. dětí ulice, dětí, které z nejrůznějších důvodů ztratily domov a rodinné zázemí a živořily v ulicích hlavního města Ulánbátaru.

Salesiáni Dona Bosca nabízí pomoc těmto dětem ulice od roku 2001, kdy na okraji hlavního města vznikl domov „Savio Children’s Home“, který dětem poskytuje ubytování, stravu a vzdělání. Přes velmi skromné podmínky, ve kterých se snaží Salesiáni dětem pomáhat se v posledních třech letech počet dětí bez domova rapidně snížil a velmi optimistická je i skutečnost, že děti, které dospěly v domovech Salesiánů již dnes zakládají vlastní rodiny a přes strastiplnou minulost žijí běžnými životy.

V současné době žije v domově 24 chlapců a 6 dívek ve věku od 7 let.

Přes tyto dobré zprávy trvá i dnes potřeba tohoto druhu pomoci a vzhledem k tomu, že toto zařízení je plně odkázáno na dobročinnost dárců byl příspěvek občanů Litoměřicka přijat s velikou radostí a všem dárcům, kteří přispěli svým darem během Tříkrálové sbírky patří veliký dík potřebných mongolských dětí.

Děkovný dopis z Mongolska