Oblastní charita Liberec

Adresa: Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec
Telefon:485 172 564
Mobil:731 557 622
Fax:485 103 964
E-mail:charitaliberec@volny.cz
Webové stránky:www.charitaliberec.cz
Ředitelka:Ing. Marie Jandíková
Číslo účtu:905883733/0300 ČSOB Liberec
Provozní doba:
Po – Pá 8:00 – 16:30
Služby: Zařízení pro seniory Domovy pro matky v tísni

Rada Oblastní Charity Liberec

  • Ing. Marie Jandíková
  • Páter Tomáš Genrt, OFM, vikář
  • Ing. Karel Korous, CSc.
  • Ing. Antonín Schauer
  • Ing. Pavel Bernáth
  • Mgr. Emílie Zedníčková

Zařízení pro seniory Domov pokojného stáří – Domov sv. Vavřince

Provozuje:Oblastní charita Liberec
Adresa: Školní 124, 463 31 Chrastava
Telefon:485 143 968, 485 143 968
Mobil:731 402 508
Kontaktní osoba:Helena Hlavatá, vrchní sestra
Kapacita zařízení:20 lůžek
Působnost domova:Liberecký kraj
Provozní doba: nepřetržitá se stálou přítomností personálu

Klienti DPS v Chrastavě
Budova DPS v Chrastavě

Domovy pro matky v tísni Domov pro matky s dětmi v tísni – Domov sv. Anny

Provozuje:Oblastní charita Liberec
Adresa: Majerova 160, 463 03 Stráž nad Nisou
Telefon:485 108 782
Mobil:731 646 927
E-mail:domovanna@volny.cz
Kontaktní osoba:Jana Kábová (vedoucí Domovů)
Působnost domova:Liberecký kraj, v případě nenaplnění kapacity celá ČR.
Kapacita zařízení:17 lůžek (6 pokojů / 6 matek + 11 dětí)
Ubytování:maximálně na dobu 12 měsíců
Provozní doba: služba se poskytuje nepřetržitě

Základní poskytované činnosti:

Další činnosti:

Cílová skupina: matky s dětmi, které se nacházejí v krizové situaci z finančních nebo bytových důvodů

Cena za službu: 65,- Kč dospělá osoba, 35,-Kč dítě

Projekt „Pomoc matkám s dětmi“ a projekt „Pro ženy“ je spolufinancován z prostředkú Evropské unie a Libereckého Kraje.

SROP
Vlajka EU
Liberecký kraj

Domovy pro matky v tísni Domov pro matky s dětmi v tísni – Domov sv. Moniky

Provozuje:Oblastní charita Liberec
Adresa: Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec 11
Telefon:485 103 964
Mobil:731 646 927
E-mail:domovmonika@volny.cz
Kontaktní osoba:Jana Kábová (vedoucí Domovů)
Působnost domova:Město Liberec, Liberecký kraj
Kapacita zařízení:17 lůžek (7 pokojů / 7 matek + 10 dětí )
Ubytování:maximálně na dobu 12 měsíců
Provozní doba: služba se poskytuje nepřetržitě

Základní poskytované činnosti:

Další činnosti:

Cílová skupina: matky s dětmi, které se nacházejí v krizové situaci z finančních nebo bytových důvodů. Přijímáme i matky, které trpí sluchovým postižením a poruchami řeči.

Cena za službu: 65,- Kč dospělá osoba, 35,-Kč dítě

Domovy pro matky v tísni Pomoc matkám ohrožených sociální exkluzí

Provozuje:Oblastní charita Liberec

Na základě smlouvy o poskytnutí finanční podpory v rámci grantového schématu Sociální integrace v Libereckém kraji Společného regionálního operačního programu České republiky na léta 2004-2006 byla Oblastní charitě Liberec poskytnuta finanční podpora na realizaci akce pod názvem Pomoc matkám s dětmi ohrožených sociální exkluzí.

Partneři projektu:

Cíl projektu

Cílem projektu je reintegrace znevýhodněných či znevýhodněním ohrožených skupin obyvatel do komunity a k pracovnímu uplatnění. Akce je zaměřená na získávání základních sociálně profesních a společenských dovedností, rozšíření a prohloubení kompetencí matek s dětmi k sociální integraci. Zvýší se jejich možnost integrace do běžné společnosti a  jejich uplatnitelnost na trhu práce.

V rámci projektu budou realizovány tyto programy:

www.strukturalni-fondy.cz
arabela.wz.cz
www.skolaproradost.org

SROP
Vlajka EU
Liberecký kraj


Střediska provozovaná jiným subjektem:

Domácí péče CHOPS Liberec

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice
Adresa: Markova 4, 460 14 Liberec
Telefon:485 120 104
E-mail:chos.liberec@volny.cz
Vrchní sestra:Zdeňka Černá (tel.: 603 505 963)
IČ:40229939
Číslo účtu:932070287/0100
Identifikátor služby:3632154