Farní charita Litoměřice

Adresa: Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice
Telefon:417 770 000
Fax:417 770 021
E-mail:fchltm@fchltm.cz
Webové stránky:www.fchltm.cz
Ředitel:Zdenka Broumská (tel.: 731 402 437)
Zástupce ředitele:Ing. Taťána Nováková (tel.: 731 402 425)
IČ:46769382
Číslo účtu:19-5927090227/0100
Provozní doba:
Po – Pá 7:00 – 15:30
Služby: Domácí péče Zařízení pro seniory Pomoc lidem bez domova Ostatní střediska pomoci

Pomoc lidem bez domova Azylový dům Litoměřice

Provozuje:Farní charita Litoměřice
Adresa: Marie Pomocné 48, 412 01 Litoměřice
Telefon:416 732 303
Mobil:606 807 438
E-mail:ad@fchltm.cz
Vedoucí:Pavla Soukupová
Kapacita:28 lůžek (15 – ubytovna, 13 – noclehárna)
Provozní doba: 1.4. – 30.9. 19:00-9:00
1.10. – 31.3. 18:00-9:00

Azylový dům v LitoměřicíchO klienty se stará 5 pracovníků nepřetržitém provozu. Přednostně jsou přijímáni lidé z Litoměřic a okolí, v případu nouze a volné kapacity z celé ČR.

Poskytované služby:

Domácí péče CHOPS Litoměřice

Provozuje:Farní charita Litoměřice
Adresa: Charitní domov sv. Zdislava, Dominikánské náměstí č. 1, 412 01 Litoměřice
Telefon:416 735 599
Mobil:731 402 430
E-mail:chops@fchltm.cz
Vrchní sestra:Vladimíra Velichová
Provozní doba:
Po – Pá 12:00-14:00 (jindy po telefonické domluvě)

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba zajišťuje klientům komplexní zdravotní, rehabilitační a ošetřovatelskou službu přímo v jejich vlastním sociálním prostředí, a to včetně svátků a víkendů. Péči zajišťuje 7 pracovnic (vrchní sestra, 3 zdravotní sestry, rehabilitační sestra a 2 pečovatelky).

Poskytované služby:

V případě doporučení praktického lékaře je služba hrazena ze zdravotního pojištění.

Pečovatelské úkony prováděné za úhradu:

Zařízení pro seniory Domov sv. Zdislava

Provozuje:Farní charita Litoměřice
Adresa: Dominikánské náměstí č. 1, 412 01 Litoměřice
Telefon:416 731 429
Mobil:731 402 430
Vedoucí a vrchní sestra:Vladimíra Velichová

Zahrada CHD Charitní domov sv. Zdislava se nachází ve středu města, výměra zastavěné plochy je 1224 m?. Součástí zařízení je i okrasná a užitková zahrada. Kapacita je 30 osob.

Charitní domov sv. Zdislava je zázemím pro seniory a zdravotně postižené občany, kteří nemohou žít samostatně ve své domácnosti a potřebují komplexní zdravotní a sociální péči. Cílem našich služeb je vytvořit zdejším uživatelům prostředí skutečného domova a zajistit sociálně zdravotní služby dle individuálních potřeb klientů v celoročním nepřetržitém provozu.

Upřednostněni byli ti senioři a zdravotně postižení občané z okresu Litoměřice, kteří přišli v důsledku záplav v roce 2002 o svůj domov nebo se do něj nemohli vrátit. Charitní domov sv. Zdislava jim zajistil zázemí a pomohl zmírnit důsledky povodní.

Zahrada CHD
Pokoj CHD

Zařízení pro seniory Domov na Dómském pahorku

Provozuje:Farní charita Litoměřice
Adresa: Zahradnická 1534/5 a 1535/7, 412 01 Litoměřice
Telefon:417 770 011, 417 770 099
Fax:417 770 021
E-mail:ds@fchltm.cz
Vedoucí:Bc. František Wallach
Kapacita:108 lůžek
Týdenní stacionář:9 lůžek

Domov pro seniory a zdravotně postižené občany umožňuje lidem, kteří nejsou schopni z důvodu věku nebo zdravotního postižení, zajišťovat své životní potřeby ve vlastním sociálním prostředí, neboť pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, tedy soustavnou pomoc druhé osoby, a tuto pomoc již nelze zajistit ani za pomoci rodiny ani terénními sociálními službami.

Poskytované služby:

Zařízení pro seniory Pečovatelská služba Litoměřice (Kosmonautů)

Provozuje:Farní charita Litoměřice
Adresa: Kosmonautů 2020/14 a 2020/16, 412 01 Litoměřice
Telefon:416 734 181
Fax:416 734 181
E-mail:dps@fchltm.cz
Kontakt:Naděžda Kejkrtová
Kapacita:2020/14 – 24 bytů, 2020/16 – 24 bytů

Domy s pečovatelskou službou jsou určeny pro seniory a zdravotně postižené občany, kteří nejsou sami schopni obstarat si nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo potřebují pro svůj nepříznivý zdravotní stav ošetření a další osobní péči od jiné osoby (pokud jim tuto péči nemohou poskytnout rodinní příslušníci). Služby jsou poskytovány jak v DPS, tak ve vlastních domácnostech uživatelů služeb.

Poskytované pečovatelské služby:

Zařízení pro seniory Pečovatelská služba Litoměřice (Švermova)

Provozuje:Farní charita Litoměřice
Adresa: Švermova 2099/16, 412 01 Litoměřice
Telefon:416 735 110
Mobil:731 402 424
Fax:416 735 110
E-mail:dps-svermova@fchltm.cz
Vedoucí:Hana Priehodová
Kapacita:36 bytů

Domy s pečovatelskou službou jsou určeny pro seniory a zdravotně postižené občany, kteří nejsou sami schopni obstarat si nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo potřebují pro svůj nepříznivý zdravotní stav ošetření a další osobní péči od jiné osoby (pokud jim tuto péči nemohou poskytnout rodinní příslušníci). Služby jsou poskytovány jak v DPS, tak ve vlastních domácnostech uživatelů služeb.

Poskytované pečovatelské služby:

Zařízení pro seniory Pečovatelská služba Litoměřice (Velká Krajská)

Provozuje:Farní charita Litoměřice
Adresa: Velká Krajská 47/7, 412 01 Litoměřice
Telefon:416 735 110
Mobil:731 402 424
Kontakt:Hana Priehodová
Kapacita:8 bytů

Domy s pečovatelskou službou jsou určeny pro seniory a zdravotně postižené občany, kteří nejsou sami schopni obstarat si nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo potřebují pro svůj nepříznivý zdravotní stav ošetření a další osobní péči od jiné osoby (pokud jim tuto péči nemohou poskytnout rodinní příslušníci). Služby jsou poskytovány jak v DPS, tak ve vlastních domácnostech uživatelů služeb.

Poskytované pečovatelské služby: