Farní charita Mladá Boleslav

Adresa: Kateřiny Militké, 293 01 Mladá Boleslav
Doručovací adresa:Test "uvozovky"
Telefon:326 731 672
Ředitel:Miluška Vosáhlová
Služby: Domácí péče Ostatní střediska pomoci

Střediska provozovaná jiným subjektem:

Domácí péče CHOPS Mladá Boleslav

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice
Adresa: Diecézní charita-domácí péče, Na Radouči 1081, 293 01 Mladá Boleslav
Telefon:326 722 070
E-mail:chops.mboleslav@dchltm.cz
Vrchní sestra:Pavlína Šimková (tel.: 603 175 844)
IČ:40229939
Číslo účtu:17634181/0100

v regionu Mladá Boleslav se od 1.1.2011 poskytuje kromě ošetřovatelské (zdravotní) domácí péče také pečovatelská služba.