Oblastní charita Přepeře

Adresa: 512 61 Přepeře u Turnova 10
Telefon:731 557 629
E-mail:farnost.prepere@seznam.cz
Ředitel:Mgr. Radek Jurnečka