Oblastní charita Rumburk

Adresa: Sukova 1055/24, 408 01 Rumburk
Telefon:412 332 774, 412 384 745
Mobil:732 170 481
Fax:412 332 774
E-mail:reditel@charitarumburk.cz
Webové stránky:www.charitarumburk.cz
Ředitel:Martina Škodová (tel.: 732 170 481)
Zástupce ředitele:Pavla Nekudová
IČ:46797572
Číslo účtu:0922863339/0800
Provozní doba:
Po – Pá 8:00 – 16:00
Služby: Charitní poradny Charitní šatník Dětské projekty Ostatní střediska pomoci

Oblastní charitu Rumburk finančně podporují:

 • NROS, veřejná sbírka „Pomozte dětem!“
 • MPSV ČR
 • Úřad práce Děčín – pobočka Rumburk
 • Městský úřad Rumburk
 • Rada vlády pro záležitosti romské komunity
 • Nadace Vodafone ČR
 • Nadace EURONISA
 • Ústecký kraj
 • Nadace Terezy Maxové
 • MV ČR
 • a další

Dětské projekty Asistenční služba pro rodiny s dětmi

Provozuje:Oblastní charita Rumburk
E-mail:asrd@charitarumburk.cz
Kontaktní pracovníci:Dáša Minaříková

Poslání služby

Posláním služby je pomoc a podpora soběstačnosti rodiny s dětmi v jejím přirozeném prostředí nacházející se v tíživé sociální situaci, kterou sama nezvládá a chce ji zlepšit.

Působnost služby

Šluknovský výběžek

Cíl služby

Druhotným cílem (výstupem) může být nižší počet dětí odebraných do ústavní péče.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.

Věková struktura: Rodiče (pěstouni) bez omezení věku s dítětem/dětmi do 18 let.

Priority poskytovaných služeb

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Sociálně terapeutické služby

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Dětské projekty Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – "Žijeme spolu"

Provozuje:Oblastní charita Rumburk
Adresa: Sukova 1055/24, 408 01 Rumburk
E-mail:nzdm@charitarumbuk.cz
Vedoucí:Kateřina Kočová
Provozní doba:
Po, Út, St, Pá 13:00 – 18:00
víkendové akce

Jedná se nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 6–26 let.Přednáška Tento projekt vznikl v roce 1999 jako reakce na potřeby dětí a mládeže ve městě Rumburk a okolních obcích. Aktivity projektu jsou směřovány k mládeži, která nemůže a nechce využívat institucionálních zařízení a je neorganizovaná.V rámci klubovny mohou děti pravidelně navštěvovat truhlářskou dílnu, výtvarnou, keramickou, hudební. Klienti vystupují na různých kulturních akcích, jsou pro ně organizovány výlety a letní tábor, pravidelně jsou pořádány některé akce, jako „Šikulka“. Podle zájmů dětí jsou zprostředkovány besedy a přednášky např. na téma kriminalita, drogové závislosti, ale také přednášky o kosmetice, apod.Pracovníci projektu také pomáhají klientům při řešení tíživých situacích, poskytují individuální konzultace, případně nasměrují klienty k využití služeb občanské poradny.

Poslání

Naše služba poskytuje dětem a mládeži v nepříznivé sociální situaci pomoc, podporu a podmínky, které vycházejí z individuálních potřeb, motivují je a vedou k samostatnosti a usilují o pozitivní změnu v životním způsobu.

Cílová skupina zařízení

Cílem je minimalizovat možná rizika související s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohly řešit svoji nepříznivou sociální situaci.

Cílovou skupinou NZDM jsou děti a mládež, které:

 1. zažívají nepříznivé sociální situace

  • konfliktní společenské situace
  • obtížné životní události
  • omezující životní podmínky
 2. jsou ve věkových skupinách

  • od 6 do 12 let
  • od 13 do 18 let
  • od 19 do 26 let
 3. žijí nebo se pohybují v konkrétní lokalitě, kterou lze vymezit

  • sociálně
  • geograficky
 4. vztahují se k nim další (doplňkové) charakteristiky

  • nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit
  • vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče
  • dávají přednost pasivnímu trávení volného času
  • dávají přednost trávení volného času mimo domov
  • mají vyhraněný životní styl

Poskytované služby

Charitní poradny Občanská poradna Rumburk

Provozuje:Oblastní charita Rumburk
Adresa: Sukova 1055/24, 408 01 Rumburk
Telefon:412 384 745
E-mail:op@charitarumburk.cz
Vedoucí OP:Pavla Nekudová
Provozní doba:
Po 9,00 – 12,00 13,00 – 15,30
Út 9,00 – 12,00
St 9,00 – 12,00 13,00 – 15,30
Čt 9,00 – 12,00 (jen objednávání klientů)
9,00 -12,00

Občanská poradna poskytuje služby na principu bezplatnosti, diskrétnosti, nezávislostinestrannosti.

Poslání

Posláním občanské poradny je, každého člověka nacházejícího se v nepříznivé sociální situaci a na poradnu se obrátí:

Cílem občanské poradny je, každému kdo se na ni obrátí, zabezpečit:

Komu služby poskytujeme?

Služba je poskytována všem, kteří se na poradnu obrátí. Nachází se v nepříznivé sociální situaci a nedokáží ji řešit sami.

Věkové vymezení: bez omezení věku

Lokální vymezení: poradnu především kontaktují zájemci ze Šluknovského výběžku, výjimkou však nejsou ani zájemci z jiných krajů ČR nebo cizinci, kteří jsou schopni komunikovat v českém jazyce nebo mají překladatele

Kdy poskytnutí služby můžeme odmítnout?

Spolupracujeme s AOP a poskytujeme poradenství v oblasti:

Charitní šatník Charitní šatník Rumburk

Provozuje:Oblastní charita Rumburk
Adresa: Sukova 1055, 408 01 Rumburk
Provozní doba:
Út + Čt 13:00-16:00

Služba je zaměřena na pomoc lidem bez domova, sociálně potřebným a uprchlickým táborům. Pravidelně dodáváme přebytky oděvů občanskému sdružení Diakonie Broumov.